Hva er vanlig?

Mange unge tror de er for tidlige eller for sent ute med å ha sitt første samleie. Og en god del bekymrer seg over at de føler seg tiltrukket av samme kjønn. Da kan det være greit å ty til kjølig statistikk.

I 1997 viste en undersøkelse om seksualitet og helse at både gutter og jenter gjennomsnittlig debuterte med samleie når de var 17 år. Dette melder Nasjonalt folkehelseinstitutt. Dessuten var det en økning på 60% i å ha sex med samme kjønn viser tall fra 1997 sammenliknet med tall fra 1987.

Flest har få partnere
Det er ikke mange markante endringer å spore i nordmenns seksualvaner i perioden 1987 - 1997. I alle undersøkelsene går det igjen at svært mange har hatt relativt få seksualpartnere. Imidlertid er det et lite mindretall som har hatt veldig mange partnere. Disse trekker opp gjennomsnittstallet. Og gjennomsnittet i de tre undersøkelsene lå på henholdsvis seks, fem og sju partnere for menn uten samboende partner. For kvinnene lå tallet på seks og en halv og seks for de uten samboende partner.

Alle de tre undersøkelsene som er gjort i denne perioden viser at cirka 93% av alle menn og 96% av alle kvinner hadde hatt samleie minst en gang.

Kondombruk
I løpet av de ti årene de tre undersøkelsene er foretatt, har bruken av kondom ved samleie variert en del. 17% oppga at de brukte kondom ved siste samleie med en ikke-samboende partner i 1987. Dette tallet økte til 22% i 1992. Imidlertid har kondombruken sunket til 16% i siste undersøkelse i 1997.

Ny undersøkelse i år
Igjen har 10 000 nordmenn i alderen 18 - 49 blitt invitert til å delta i undersøkelsen som gjentas hvert femte år. Hensikten med undersøkelsen er blant annet å få kunnskap om befolkningens seksualvaner slik at man kan forstå, forutsi og forebygge spredning av seksuelt overførbare sykdommer som hiv/aids og klamydia. Folkehelseinstituttet bruker dessuten resultatene til å gi sentrale helsemyndigheter råd i det forebyggende arbeidet med kjønnsykdommer og uønskede svangerskap.