Syfilis

Syfilis er en seksuelt overførbar infeksjon. Les om symptomer, forløp og behandling.

SYFILIS: Datafremstilt illustrasjon av bakterien bakterien Treponema pallidum som forårsaker sykdommen syfilis. Foto: NTB Scanpix / Science Photo Library
SYFILIS: Datafremstilt illustrasjon av bakterien bakterien Treponema pallidum som forårsaker sykdommen syfilis. Foto: NTB Scanpix / Science Photo Library Vis mer

Syfilis er også kjent som veneramorbus gallicus, og lues veneramorbus gallicus.

Ifølge MSIS ble det i 2014 ble det meldt 189 tilfeller av primær, sekundær eller tidlig latent syfilis. Det har vært en økning i antall tilfeller fra 1998, spesielt blant homoseksuelle menn. Men totalantallet er likevel lavt, og man kan slik sett si at syfilis er sjeldent i Norge.

LES OGSÅ: Oversikt: Seksuelt overførbare sykdommer i Norge

Årsak

Syfilis er en seksuelt overført sykdom forårsaket av bakterien Treponema pallidum.

Smitte

Syfilis smitter ved seksuell kontakt, inkludert oralsex. Overføring gjennom hudlesjoner og kyssing kan forekomme men er sjeldent. Smitte fra mor til barn under svangerskapet kan forårsake døvhet, øyeforstyrrelser, knokkel- og leverskade.

Inkubasjonstid

Tiden fra smitte til sykdom kan variere fra 10 dager til 10 uker, vanligvis ca. 3 uker.

LES OGSÅ: Sår på penis? Dette kan være årsaker.

SJANKER: Sår der smitten har trengt inn. Såret har opphøyd kant og rød bunn på smittestedet, for eksempel på penis, vulva, anus, fingre eller munn Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
SJANKER: Sår der smitten har trengt inn. Såret har opphøyd kant og rød bunn på smittestedet, for eksempel på penis, vulva, anus, fingre eller munn Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Sykdomsforløp og symptomer

Syfilis har tre sykdomsstadier, men sykdommen gjennomgår ikke de tre stadiene hos alle.

  • Første stadium - primær: Første stadium kommer som regel ca. 3 uker etter smitten, men det kan variere fra 9 til 90 dager. Noen har ingen symptomer, andre får et karakteristisk sår (kalt sjanker) der smitten har trengt inn. Såret er smertefritt sår med opphøyd kant og rød bunn på smittestedet, for eksempel på penis, vulva, anus, fingre eller munn. Sjankeren vil normalt tilhele spontant etter 2-6 uker. Se bilde: Hos felleskatalogen kan du se et bilde av et anker på penis.
  • I Andre stadium - sekundær: som vanligvis kommer to måneder til to år etter smitten. Sympåtomer som slapphet, feber, generell forstørrelse av lymfekjertler kan oppstå, og det kan oppstå ulike former for utslett, samt håravfall. Det mest karakteristiske utslettet i sekundærstadiet er såkalt roseola, som er et utslett bestående av lyserøde små flekker uten flassing, diffust spredt utover kroppen.
  • Tredje stadium - tertiær: Etter 10-12 år, evt. lengre tid kan det siste stadiet oppstå, tertiærstadiet. Det finnes i en godartet variant, som består av faste knuter, såkalte gumma, som særlig opptrer i hud og benvev, og i en ondartet variant, som finnes i to former, som begge kan være dødelige. Den ene er kardiovaskulær syfilis, som angriper hjertet og hovedpulsåren (aorta) og kan føre til aorta-aneurisme, klaffefeil i hjertet og hjertesvikt.
    Den andre er nevrosyfilis, som angriper sentralnervesystemet. Nevrosyfilis kan føre til en form for demens, paralysis generalis, eller til affeksjon av ryggmargen som kan vise seg som gangforstyrrelse. Syfilis i tredje stadium er svært alvorlig og i dag meget sjeldent.

Imellom stadiene er det ingen sykdomstegn - infeksjonen er latent (i hvile). Hvis man blir behandlet, utvikler sykdommen seg ikke, og man blir helt frisk. Uten behandling vil 1/3 av de smittede senere få syfilis i tredje stadium.

LES OGSÅ: Bløt sjanker kan ligne på syfilis, gir vonde sår på kjønnsorganene

SYFILIS I SEKUNDÆRT STADIUM: utslett bestående av lyserøde små flekker uten flassing, spredd ut over kroppen. Foto: NTB Scanpix / Science Photo Library
SYFILIS I SEKUNDÆRT STADIUM: utslett bestående av lyserøde små flekker uten flassing, spredd ut over kroppen. Foto: NTB Scanpix / Science Photo Library Vis mer

Når kontakte lege

Kontakt lege ved symptomer eller mistanke om seksuelt overførbar sykdom.

Diagnosen bygger på sykehistorien, det kliniske bildet, direkte påvisning av mikroben ved mikroskopi av sekret fra såret i primærstadiet, og i senere stadier ved immunologiske undersøkelser av blodet, som viser antistoff mot bakterien.

Behandling

Syfilis behandles med injeksjoner med antibiotika. Behandlingen utføres vanligvis hos en spesialist.
Pasientene må avstå fra sex til de er erklært smittefrie. Kontroll anbefales 6, 12 og 24 måneder etter behandling.

Kilder: Fhi, MSIS, Felleskatalogen, Helsenorge, SML

Kjønnssykdommene med størst utbredelse i Norge:

Klikk på linken for å lese om utbredelse, symptomer, smittemåte, diagnose og behandling.