Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Partner har fått påvist HPV type 16. Kan menn HPV-testes?

Spørsmål

Min fastlege har på mine vegne snakket med overlegen som er ansvarlig for HPV på Universitetssykehusene i Oslo. Han sier at det ikke finnes noen protokoll for test av HPV 16 for menn. Min kjæreste har fått påvist HPV16, og jeg ønsker også å teste meg. Hvorfor er det ikke mulig for menn å teste seg? Ike bare er vi potensielle smittebærere, vi er også utsatt for kreft. Finnes det ingen mulighet til å teste seg? Alternativt bli med i et forskningsprosjekt?

Mann
Svar

HPV er et veldig vanlig virus. Smitterisiko er omtrent 10 prosent for hver ny partner, og 70-80 prosent av alle kvinner og menn smittes en eller flere ganger i løpet av livet. Forekomsten av HPV blant menn er omtrent den samme som blant kvinner. De fleste HPV-infeksjoner går over av seg selv i løpet av 6-24 måneder uten å gi symptomer. De fleste med en pågående HPV-infeksjon vet ikke at de er bærer av HPV. Blant seksuelt aktive kvinner under 30 år vil omtrent 30 prosent ha positiv HPV-test. For kvinner 34-69 år vil 6 prosent ha positiv HPV-test. 

Det stemmer at det ikke utføres rutinemessig HPV-testing av menn. Det finnes ingen HPV-test som er godkjent til bruk hos menn, og det finnes ingen standardisert måte å ta prøve til HPV-testing av menn.

https://www.cdc.gov/std/hpv/stdfact-hpv-and-men.htm

Det stemmer også at menn er smittebærere og at menn kan få kreft som skyldes HPV. Rundt 1 av 100 kvinner får livmorhalskreft før fylte 75 år. Rundt 3 av 1000 menn får kreft i munnhule og svelg som skyldes HPV før fylte 75 år. Rundt 1 av 1000 menn får peniskreft og 1 av 2000 menn får analkreft før fylte 75 år.

Hovedårsaken til at det ikke anbefales HPV-testing av menn er at det ikke finnes noen behandling av HPV-infeksjonen. I et parforhold vil dere typisk smitte hverandre inntil HPV-infeksjonen har gått over av seg selv hos begge to. Dette skjer som regel i løpet av 6-24 måneder. Dersom HPV-infeksjonen går over hos din partner (dvs HPV-test om 12 måneder er negativ) vil mest sannsynlig du også være kvitt din HPV-infeksjon. I praksis vil dermed HPV-testing av partner i de fleste tilfelle være en god indikasjon om mannen har HPV eller ikke.

I forskningssammenheng er det blitt utført HPV-undersøkelse av prøvemateriale fra penishodet, forhud, penisskaftet, urinrørsåpning, skrotum (pungen), rundt endetarmsåpningen, i anus, i analkanelen, munnhule og svelg. Menn har HPV like ofte som kvinner, og HPV smitter typisk fra mann til kvinne og fra kvinne til mann nesten hver gang man har sex.

Årsaken til at kvinner blir HPV-testet er for å finne kvinner med høygradige forstadier til kreft i livmorhalsen som kan behandles med konisering og på denne måten forebygge livmorhalskreft. Det utføres ikke rutinemessig prøver fra vagina, vulva, anus, munnhule eller svelg hos kvinner selv om HPV kan være flere steder på en gang. Selv om kvinner kan få kreft som skyldes HPV i vagina, vulva, anus, munnhule og svelg, er risiko for kreft så lav at det ikke er hensiktsmessig å lete etter HPV, forstadier eller kreft andre steder enn på cervix (livmorhalsen).

I forbindelse med oppfølging av HPV-vaksinerte har referanselaboratoriet for HPV-testing på Akershus universitetssykehus (AHUS) utført HPV-test av urin hos 18.000 kvinner da de var 21 år. Kvinnene fikk ikke vite svaret på HPV-analysene fordi HPV-status ikke er så interessant hos kvinner under 25 år fordi de fleste HPV-infeksjoner går over av seg selv og risiko for kreft er lav hos kvinner under 25 år. Menn har lav risiko for kreft som skyldes HPV før 40 års alder.

Det regnes som unødvendig å vite HPV-status hos en mann. Du kan regne deg selv som HPV positiv for HPV type 16 når du har ubeskyttet sex med kjæresten din så lenge hun har positiv HPV-test. Når hun har negativ HPV-test, vil HPV-infeksjonen mest sannsynlig ha gått over hos deg også. Bruk av kondom vil redusere risiko for overføring av HPV, men HPV kan også smitte fra hud og slimhinner som ikke er dekket av kondomet. HPV-vaksine vil også redusere risiko for smitte og resmitte fra partner, men HPV-vaksinen vil ikke påvirke forløpet av en naturlig HPV-infeksjon etter at du er smittet. Hvis dere tar HPV-vaksine begge to, vil smittekjeden brytes i begge ledd.

Det finnes muligheter til å bestille HPV-test på nett fra utlandet, men jeg vil ikke anbefale dette.

https://www.selfcollect.com/store/products/hpv-high-risk-virus