Gonoré: Smitte, symptomer, test og behandling

Gonoré er en seksuelt overførbar sykdom som har hatt en økning i Norge de siste 5 årene.

BAKTERIEINFEKSJON: En illustrasjon av bakterien Neisseria gonorrhoea, som fårårsaker kjønssykdommen Gonoré. Foto: NTB Scanpix / Science Photo Library
BAKTERIEINFEKSJON: En illustrasjon av bakterien Neisseria gonorrhoea, som fårårsaker kjønssykdommen Gonoré. Foto: NTB Scanpix / Science Photo Library Vis mer

Hva er gonoré?

Gonoré er en seksuelt overførbar sykdom (kjønnssykdom) forårsaket av bakterien Neisseria gonorrhoea. Sykdommen smitter ved kontakt mellom slimhinner i kjønnsorganene, hals eller endetarm. Menn får mer symptomer enn kvinner. Gonoré er også kjent som gonorrhea, gonokokk, the clap eller dryppert.

Hvordan smitter gonoré?

Gonoré smitter gjennom seksuell kontakt mellom slimhinner i kjønnsorganene, hals eller endetarm. Gonoré kan, dersom ubehandlet, være smitteførende i 3–12 måneder.

Smittemåter

  • VAGINALSEX: Kvinner som har blitt smittet ved vaginalsex kan få infeksjon i livmorhalsen, urinrøret eller begge deler. (uretritt og cervicit) Menn som har blitt smittet ved vaginal sex, kan få infeksjon i urinrøret. (uretritt).
    Smitterisikoen ved ett ubeskyttet vaginalt samleie med smittet partner er 50-70% for kvinner, 20-30% for menn.
  • ANALSEX: Mottaker av analsex kan få infeksjon i endetarmen (rektalinfeksjon). Giver av analsex kan få infeksjon i urinrøret. (uretritt)
  • ORALSEX: Smitten kan også overføres ved oralsex og rammer da svelget og gir en halsinfeksjon.
  • ØYE: Berører du øynene etter å ha tatt på infisert væske fra genitaliene, kan det gi øyeinfeksjon.
  • FRA MOR TIL BARN: Nyfødte babyer som har fått overført smitte fra mor kan gi alvorlig øyeinfeksjon 1–5 dager etter fødselen, som vi verste fall kan gi blindhet. Dette kan forebygges ved antibiotikabehandling. Risiko for at mor smitter barn, hvis mor har gonoré ved fødselen, er 20-30%. (2)
image: Sår eller blemmer på penis: Seksuelt overførbare sykdommer

Sår eller blemmer på penis: Seksuelt overførbare sykdommer

(2, 3)

Hvor lang inkubasjonstid?

Tid fra smitte til eventuelle symptomer oppstår er vanligvis 2–7 dager. (2)

Hvor vanlig er gonoré?

Frem til 2010 var gonoré en nokså nå en sjelden sykdom i Norge – omtrent 200 tilfeller per år. Men tidligere sykdommen hyppig, i 1970-årene var det ca. 15 000 tilfeller per år. Imidlertid har sykdommen på ny hatt en økning, og i 2019 ble det registrert 1703 gonorétilfeller i Norge. Det har skjedd en økning av gonoré både blant menn som har sex med menn, og blant heteroseksuelle menn og kvinner.
I 2019 ble det rapportert smitte hos 376 kvinner og 1327 menn. (1)

År Antall tilfeller
2012445
2013506
2014682
2015851
20161096
20171399
20181659
20191703

Kilde: MSIS.no

KONDOM: Beskytter deg mot gonoré og andre seksuelt overførbare sykdommer. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
KONDOM: Beskytter deg mot gonoré og andre seksuelt overførbare sykdommer. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Symptomer hos kvinner

UTFLOG HOS MENN: Gul eller grønn farget slim fra urinrøret hos menn er et klassisk symptom på gonoré. Illustrasjon: NTB Scanpix/Shutterstock
UTFLOG HOS MENN: Gul eller grønn farget slim fra urinrøret hos menn er et klassisk symptom på gonoré. Illustrasjon: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Symptomer hos menn

DET SVIR NÅR MAN TISSER: Symptom hos både kvinner og menn. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
DET SVIR NÅR MAN TISSER: Symptom hos både kvinner og menn. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Kan det være noe annet?

Andre sykdommer som kan ha lignende symptomer hos kvinner er er klamydiainfeksjon, urinveisinfeksjon eller bakteriell vaginose som er en betennelse i skjedens slimhinne, på grunn av soppinfeksjon eller bakterieinfeksjon.

Hos menn kan det være urinveisinfeksjon, orkitt – betennelse i testiklene, epididymitt – betennelse i bitestikkel eller testistorsjon – testikkelvridning.

image: Syfilis

Syfilis

Komplikasjoner

Gonoré kan i sjeldne tilfeller spre seg med blodet til andre deler av kroppen og gi symptomer som feber, muskelsmerter, hovne ledd og utslett.

Hos kvinner: Gonoré som ikke behandles, kan spre seg til eggstokker, livmor eller egglederne. Når dette skjer, kalles det akutt bekkeninfeksjon, bekkenbetennelse eller egglederbetennelse. 15 av 100 kvinner som blir smittet av gonoré opplever dette.
Dette kan føre til tette eggledere, som kan gjøre det vanskelig å bli gravid eller øke risiko for svangerskap utenfor livmoren. (2,3,4)

Hos menn: Det er sjeldent at menn får komplikasjoner av gonoré fordi de fleste har plagsomme symptomer som gjør at de oppsøker lege. Ubehandlet gonoré kan spre seg til testiklene og prostata, som kan være smertefullt. Du kan også få arrvev i urinrøret som blokkerer urinpassasjen og dette kan føre til ytterligere infeksjoner og mulige nyreskader. (2,3,4)

Begge kjønn: Både kvinner og menn kan som følge av gonoré utvikle bakteriemi, det vil si at gonorébakterier sprer seg i blodet og dermed kan infeksjonenspre seg over større deler av kroppen. Feber og smerter er symptomene, eventuelt også hevelse i store ledd, ofte kne. Denne formen for infeksjon i ledd er alvorlig og krever rask behandling. (2,4)

Behandlingsresistent gonoré: I de fleste land i verden meldes det nå om økende forekomst av gonoré som man ikke blir frisk av, selv om man får antibiotikabehandling. Denne utviklingen er skremmende. Det er derfor svært viktig å forebygge sykdommen med økt kondombruk. (3)

LES OGSÅ: Sår og blemmer på penis – ulike årsaker

TEST MED BOMULLSPINNE: Testen er rask og enkel. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
TEST MED BOMULLSPINNE: Testen er rask og enkel. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Hvordan teste seg?

Hvis du mistenker du at du kan være smittet av gonoré bør du teste deg. Dette kan du gjøre hos fastlegen, helsestasjoner/klinikker, studenthelsetjenesten eller ved en klinikk for seksuell helse. (3) Undersøkelse og behandling av gonoré er gratis i Norge.

Gonoré påvises ved å ta penselprøve fra urinrør, livmorhals, endetarm, halsen eller øyet med en bomullspinne. Dyrkningsprøven sendes til laboratoriet for å avgjøre hvilken antibiotika som kan brukes. Gonokokken kan ofte påvises i mikroskop allerede ved legeundersøkelsen.

Det er opprettet egne testtilbud for gonoré og andre seksuelt overførbare infeksjoner spesielt beregnet for menn som har sex med menn, da denne gruppen er noe mer utsatt. Olafiaklinikken i Oslo har dette testtilbudet.

Fordi gonoré og klamydia ofte forekommer sammen, og kan ha noen lignende symptomer, tas det en klamydiaprøve samtidig med gonoréprøven.

image: Slik tester du deg for kjønnssykdommer

Slik tester du deg for kjønnssykdommer

Behandling

Gonoré behandles med antibiotika, som dreper bakterien. De fleste trenger bare en dose som gis i sprøyteform (ceftriakson) og injiseres i setemuskelen, samt tre tabletter med Azitromycin som engangsdose. (3) Har du blitt smittet i Sørøst-Asia, kan bakteriene være motstandsdyktige, og da brukes en annen type antibiotikabehandling. Dersom gonoré har spredd seg i kroppen via blodet, må du ta antibiotika i minst én uke. Du kan også få antibiotika intravenøst, og må da overnatte på sykehuset.

Er du smittet med gonoré, bør siste partner, og eventuelle andre partnere du har hatt i løpet av de siste månedene, også testes for gonoré.

Unngå å smitte andre mens du er under behandling. Mens behandlingen pågår, og helt fram til du har vært til etterkontroll hos legen, må du unngå å ha ubeskyttet sex.

Kontrollprøve bør tas 2 uker etter behandling.

Legenes meldeplikt

Etter loven må legen melde fra om alle gonorétilfeller til Statens institutt for folkehelse, men det gjøres anonymt, uten at navnet på den som er smittet, oppgis. (1, 2)

Hva kan jeg gjøre for å unngå å få gonoré?

Kondom beskytter mot gonoré. Det finnes ingen vaksine mot gonoré.

LES OGSÅ: Gratis kondomer kan bestilles på nett

Prognose

Du blir frisk og får ingen varige mén, hvis du oppsøker lege og får behandling.

Gonoré som ikke behandles, kan medføre komplikasjoner som vi har skrevet om tidligere. Kvinner er mer utsatt enn menn for komplikasjoner, fordi de kan ha infeksjonen uten symptomer, eller symptomene kan være milde og av den grunn oppsøker man ikke lege. Rundt 15 av 100 kvinner med gonoré får akutt bekkeninfeksjon, bekkenbetennelse eller egglederbetennelse. Dette kan gjøre at eggledere blir tette, og medføre at det blir vanskelig å bli gravid, samt øke risiko for svangerskap utenfor livmoren. Dette er en farlig tilstand, og graviditeten må derfor avsluttes med legemidler eller operasjon. (3)

Ubehandlet gonoré hos menn kan også føre til komplikasjoner, men det er mer uvanlig siden de oppsøker lege på tidlig stadium på grunn av plager. Ubehandlet gonoré kan spre seg til testiklene og prostata, som kan være smertefullt. Du kan også få arrvev i urinrøret som blokkerer urinpassasjen og dette kan føre til ytterligere infeksjoner og mulige nyreskader.

Behandlingsresistent gonoré kan gi kronisk infeksjon eller bærertilstand og noen ganger smitte til andre organer i kroppen; ledd, lever og blod. (3)

Kilder:

1) MSIS.no: Statistikk for gonore 2) FHI.no: Gonore, Veileder for helsepersonell 3) Helsebiblioteket: Pasientinformasjon, Gonore 4) Emedicine.medscape: Gonorrhea Differential 5) SML: Gonore