Ubevisst seksuell aktivitet i søvne?

Spørsmål

Jeg overnattet nylig hos en god venninne. Hun er ikke noen kjæreste og jeg har aldri vært seksuelt tiltrukket av henne, men av praktiske årsaker sov vi imidlertid i samme seng. Hun har et sterk behov for fysisk kontakt, i følge henne uten seksuelle undertoner. Dette medførte at hun deler av natten strøk meg over armen og maven, så kalte kjærtegn. Dette er uvant for meg, da jeg vanligvis deler seng med jenter kun når noe seksuelt er inni bildet. Kjærtegnene gjorde meg derfor nervøs. Jeg forholdt meg passiv i form av å ikke konkret gjengjelde kjærtegnene, men følte likevel situasjonen pirrende. Dette medførte lite søvn for min egen del i løpet av natten, og relativt lett søvn den lille perioden jeg fikk sove. Blant annet i form av sterkt seksuelle drømmer(noe som ikke er uvanlig for meg) Sjokket kom imidlertid dagen etterpå, da venninnen min fortalte at jeg hadde "prøvd å komme under trusa på henne". I følge henne hadde jeg regelrett gjort et aktivt seksuelt framstøt, hvorpå hun hadde vridd seg unna. Hun sier også at jeg var ved full bevissthet, med åpne øyne som så på henne, dog uten å snakke.
Det skremmende er at jeg ikke kan huske denne episoden. Den er slettet fra mitt minne. Jeg kan ikke tro at jeg har gjort det, da jeg i utgangspunktet ikke vil ha noen seksuell kontakt med henne. Venninnen min sier også at andre ting hendte, men hun vil ikke si hva det er. Jeg er bekymret både over min egen mentale tilstand og over det faktum at venninnen min tror jeg lyver. Er dette normalt søvngjengeri, eller har jeg en sterkt undertrykket seksuell drift? Hva kan være forklaringen?

Kvinne, 24 år

Svar

Normalt deles søvnen inn i 5 stadier, stadie 1-4 og rapid eye movement søvn (REM). Den dypeste søvnen har vi i stadie 3 og 4.

Vi drømmer i alle stadier men den aktiviteten vi typisk refererer til som drøm skjer i REM. Det er dermed her drømmer med tydelig visuelt/billedlig innhold finner sted. Under REM-søvn er kroppens motorikk utkoplet. Det betyr at vi IKKE kan utføre større motoriske bevegelser i dette stadiet. Ufrivillige korte muskulære sammentrekninger kan forekomme, men ikke noe omfattende "intensjonelt" basert muskelarbeid. Det eneste unntaket fra dette er ved en meget sjelden søvnsykdom som kalles "REM-atferdsforstyrrelse" hvor kroppsmotorikken ikke koples ut. REM-atfredsforstyrrelse kan være kronisk og akutt. Den kroniske varianten sees mest hos eldre menn, mens den akutte sees hos personer av begge kjønn i alle aldre. Den akutte varianten kan oppstå i forbindelse med alkoholinntak/medikamentinntak og/eller ved abstinenssymptomer knyttet til alkohol/medikamentbruk. REM-atferdsforstyrrelse har vært sentral i en del straffesaker hvor personer med denne lidelsen har angrepet andre mennesker. Ofte har de drømmer som ledsager denne forstyrrelse et voldelig innhold (ofte at man blir angrepet/konfrontert av ukjente mennesker eller dyr). I følge Carlos H. Schenck (2002), som regnes som en av verdens ledende eksperter på dette spesifikke området er den komplekse atferden som oppstår i REM-atferdsforstyrrelse ALDRI seksuell betont.

Den andre muligheten er at du "gikk i søvne". Dette er en atferdforstyrrelse som oppstår under dyp søvn (stadie 3 og 4). Personen gjennomgår en delvis oppvåking/aktivering. Søvngjengeri er mer vanlig hos barn enn voksne. De fleste som går i søvne "har vokst" dette av seg i 15-års alderen. Om du aldri har gått i søvne før er det lite sannsynlig at du skulle debutere med dette i din alder (24 år). Vanligvis starter en søvngjengeriepisode med at personen setter seg opp i sengen, og utfører automatisert atferd (feks flytter på puter etc). Øynene er åpne. Personen går som regel ut av sengen, bevegelsene er som regel ganske klossete og ukoordinerte. Kompleks atferd som å koke mat, spise, spille musikkinstrument etc kan forekomme. Personen har nedsatt responsivitet til omgivelsene. Aggressivitet kan oppstå, særlig dersom man forsøker å vekke opp personen.
Tilfeller hvor personer har utført seksuelle handlinger i søvne er sjelden beskrevet i litteraturen. I en artikkel i tidsskriftet Archives of Sexual Behavior (1998, vol 27, s 269-278) beskriver Rosenfeld og Elhajjar en del tilfeller av slik aktivitet. De fleste som utfører slike handlinger er menn. Som regel har de en kjent søvnsykdom (f.eks søvngjengeri) hvor tilsvarende kan/har skjedd. Ofte husker ikke person handlingen som han/evt hun har utført.
I noen tilfeller er det også sannsynlig at personer "skylder på å ha gått i søvne" dersom de vlir stilt strafferettslig til ansvarlig for straffbare seksuelle eller voldelige handlinger. For å "komplisere" det hele er det også en viss dokumentasjon som tyder på at personer med søvnsykdommen narkolepsi feilaktig beskylder andre (de er selv overbevist om at det har skjedd) for seksuelle tilnærminger. Dette skyldes trolig såkalte "hypnagoge halllusinasjoner" som opptrer relativt hyppig i denne pasientgruppen.

Om det er slik at du ikke har gått i søvne siden du var 15år/evt. aldri gått i søvne vil jeg ut fra det man i dag vet om disse forholdene hevde at det er meget lite sannsynlig at du skal ha gjort de seksuelle tilnærmingene din venninne beskylder deg for.

Referanser:

Rosenfelt, D. S., & Elhajjar, A. J. (1998). Sleepsex: A variant of
sleepwalking. Archives of Sexual Behavior, 27, 269-278.
Schenck, C. H. (2002). REM-sleep-associated parasomnias. I T. L. Lee-
Chiong, M. J. Sateia & M. A. Carskadon (Red.), Sleep Medicine (ss. 215-
223). Philadelphia: Hanley & Belfus.