Søvnproblemer

Spørsmål

Jeg er legestudent,så fagtermer er greit:Siste 3.5 mnd hatt tidlig morgenoppvåkning og lett søvn.Sover 2-3t mindre(snitt 4.5t) enn normalt per natt.Har de klassiske symptomene på kronisk insomni.Har for tiden ikke stress og finner ingen rimelig forklaring.Innser vel at jeg bør forsøke stimuluskontroll/søvnrestriksjon,men ønsker kontakt med en "søvnspesialist".Vet du om det finnes i Oslo, eller er det kun i Bergen man kan få slik hjelp(dette er nok ikke et ØNH-problem vel å merke!)?Har du forresten erfaring med f.eks. langtidsbehandling med Tolvon ved primær kronisk insomni?Kunne jeg forsøke det monn tro?Alternativt; finnes der psykologer i Oslo som jobber med adferdsterapi i relasjon til søvnvansker?

Mann, 26 år

Svar

Hei!

Ullevål sykehus har eget søvnlaboratorium, likeledes Lovisenberg sykehus. Her kan du bli utredet for dine søvnplager, både med tanke på kirurgisk intervensjon og med tanke på bakenforliggende årsaker til søvnproblemene dine.

Tolvon er et angstdempende og beroligende middel som kan brukes for søvnplager, men som ikke skal være førstevalg. Forøvrig er indikasjon for bruk av dette medikamentet depresjon og ikke primært søvnplager.

Jeg har ikke klart å finne navn på psykologer som jobber primært med dette i Oslo utenom de nevnte søvnlaboratoriene. Eventuelt kan du kontakte disse direkte og få anbefalinger, sannsynligvis kan de hjelpe deg med dette også på søvnsenteret i Bergen.

Det er ikke så helt sjelden at leger, helsepersonell og legestudenter forsøker å utrede og behandle seg selv. Det er svært uheldig, du bør ha en person som kan se deg objektivt utenfra og som kan ta avgjørelser for deg hvor du selv er litt inhabil. Jeg foreslår derfor at du kontakter fastlegen din for å få dette inn i "ordnede former", så kan han også henvise deg til rette instans.

Lykke til!