Søvn-relaterte smertefulle ereksjoner

Spørsmål

Jeg har i over 7 år vært plaget av at jeg hver natt våkner ca 4 ganger pga. ubehagelig ereksjon. Jeg er klar over at ereksjon er vanlig under REM-fasene av søvnen, men hos meg går ikke ereksjonen over uten at jeg står opp av senga og står oppreist et par minutter. Jeg har vært til grundige undersøkelser hos urolog, inkl. spesialist på Rikshospitalet. Det er også foretatt CT-undersøkelse av hjernen min, uten at det er funnet noe galt. Jeg er konstant trøtt og uopplagt, selv om jeg prøver å få nok søvn ved å legge meg tidligere om kvelden. I tillegg har jeg også tidvis smerter i penis ved samleie, p.g.a. av langvarig, ufrivillig ereksjon om natta. Det som imidlertid bekymrer meg mest etter hvert, er at korttidshukommelsen har blitt radikalt svekket, og at jeg ikke greier å konsentrere meg på jobben. Jeg fungerer rett og slett elendig i hverdagen, og synes at disse problemene bare forverrer seg med tiden ! Er det virkelig mulig at mangel på REM-søvn kan gi så negative utslag ? Jeg har ingen problemer med å sovne når jeg legger meg, men bruker av og til imovane/zopiklone, for da tar det lengre tid før jeg våkner første gangen. Føler at jeg stanger hodet i veggen innenfor det ordinære helsesystemet, og vet ikke hvordan jeg skal gripe an problematikken videre.

Mann, 57 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Søvn-relaterte smertefulle ereksjoner (SRSE) er en forstyrrelse som er lite beskrevet i litteraturen. Forstyrrelsen forårsaker hyppige oppvåkninger, og derfor ofte berøvelse for REM. Symptomene er som regel verst i siste halvdel av natten da man normalt har mest REM-søvn da. Forstyrrelsen kan gi søvnighet på dagtid som konsekvens. Man kan nok ikke utelukke at den kan gi vansker med hukommelse og konsentrasjon (mye tyder f.eks. på at REM er viktig for konsollidering av hukommelsen).

En vet lite om årsakene til SRSE, men noen hypoteser har vært fremsatt. Ferini-Stamba og medarbeidere publiserte resultater i en artikkel i 1996 som indikerte en forstyrret balanse mellom de to grener (det sympatiske og det parasympataiske) av det autonome nervesystem (som automatisk kontrollerer en del kroppsprosesser) hos pasienter med SRSE. Basert på sine funn hevdet forfatterne at beta-blokkere (som f.eks. Inderal og Pranolol) kan virke gunstig.

I en litteraturgjennomgang hevdet Calvet at flere studier viste at sammenhengen mellom REM og SRSE ikke var så sterk som man tidligere hadde antatt og at dette kunne forklare at en del REM-undertrykkende medikamenter ikke så ut til å gi særlig god terapeutisk effekt ved SRSE. Calvet hevder videre at SRSE kan være relatert til angst og seksuell utilfredshet og hevder videre at angstdempende medikamenter derfor vil ha gunstig effekt i noen tilfeller. Antipsykotikske midler som Clozapine og Leponex vil kunne ha effekt ifølge Steiger & Benkert.

Vær også klar over at i noen meget sjeldne tilfeller kan SRSE oppstå som en mulig bivirkning av syrepumpehemmende midler som Omepazol og Losec.

Jeg regner ellers med at du har fått sjekket ut om tilstanden er relatert til anatomiske abnormaliteter ved penis (som f.eks. Peyronies sykdom).

SRSE ser samlet ut til å være lite beskrevet, og noen entydig oppfatning av årsaksforhold ser ikke ut til å foreligge. Behandling ser ut til å være basert primært på de medikamentene som her er referert. Disse kan du evt diskutere bruk av med din primærlege, men en del av dem kan nok være beheftet med noen ugunstige bivirkninger. I noen tilfeller ser symptomene ut til å komme tilbake dersom disse en tid har blitt effektivt behandlet med medikamenter.
Siden du har så store vansker med søvnighet på dagtid ville jeg også bedt primærlegen din om henvisning til en polysomnografisk utredning (nattlig søvnundersøkelse av søvn på sykehus) for bedre å avdekke hvordan og hvorfor søvnen blir forstyrret).

Referanser:
Calvet. U. (1999). Painful nocturnal erection. Sleep Medicine Reviews, 3, 47-57.
Ferini-Strambi, L., Montorsi, F., Zucconi, M., Oldani, A., Smirne, S, & Rigatti, P. (1996). Cardic autonomic
nervous activity in sleep-related painful erections. Sleep, 19, 136-138.
Steiger, A., & Benkert, O. (1989). Examination and treatment of sleep related painful erections. A case report.
Archives of Sexual Behavior, 18, 263-267.

Har du spørsmål om Allmennmedisin?

Spør en av våre spesialister og få svar innen 1 – 3 virkedager.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Still et spørsmål
Alf Kristoffer Ødegaard ALLMENNLEGE
Pris fra 259,-