Sover med åpne øyne

Spørsmål

Jeg har funnet ut at jeg ofte sover med øynene åpne. Jeg merker ikke noe som følge av dette, men syns det er kjedelig å "skremme" andre med dette. Hvorfor skjer det, og kan jeg gjøre noe for å kunne sove med øynene lukket?

Mann, 26 år

Svar

En del dyr, f.eks. fulger, har utviklet evnen til å sove med kun en hjernehalvdel av gangen. Hos disse er normalt et øye hele tiden åpent, og denne mekanismen hindrer disse i å bli offer for predatorer (rovdyr).

For mennesker sin del, derimot, sover begge hjernehalvdelene samtidig og normalt er begge øynene lukket under søvn. Dette skjer for å hindre at hornhinnen skal bli skadet og/eller uttørket under søvnen. Det er likevel slik at noen mennesker sover med åpne øyne - dette kalles for "lagophthalmos" på fagspråket. Det kan være flere grunner til dette. Undersøkelser har vist at lagophthalmos kan skyldes alkoholinntak, bruk av sovemidler, skade på ansiktsnerven som styrer musklene som lukker øynene, skader på øyelokkene eller stoffskiftesykdommer relatert til hormonet tyroxin. I en undersøkelse fant man likevel ingen årsak i 42% av tilfellene. Det er noen data som tyder på at det kan være en viss arvelig komponent til stede ved tilstanden. Hos de fleste er det bare et øye som er åpen under søvnen.
Siden det potensielt kan være skadelig for øynene dine at de er åpne under søvn anbefaler jeg at du oppsøker en øyelege for å undersøke øynene dine.
Øyelegen kan eventuelt hjelpe deg til å finne årsaken til problemet, og hvordan du kan sove med øynene lukket.

På feltet refereres det svært hyppig til følgende vitenskapelige artikkel om temaet:
Lyons CJ, McNab AA. (1990). Symptomatic nocturnal lagophthalmos. Australian and New Zealand Journal of Ophthalmology, vol 18, nummer 4, side 393-396.