Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Sink, magnesium og B6 i forhold til søvn

Spørsmål

Hei, jeg er en mann på 26 som trener regelmessig og har til tider hatt problemer med å få sove.
I og med at jeg trener relativt seint så kan det ha noe med et forhøyet aktivitetsnivå så sent på kvelden å gjøre.
Så til spørsmålet mitt:
Etter at jeg begynnte med ZMA så har jeg sovnet med engang jeg la meg ned på puten og i tillegg sovet som en stein.
Noe som skal være en av effektene med ZMA.
Men jeg opplever også at jeg har en del veldig rare drømmer, noe som jeg ikke har opplevd før.
Hva kan dette komme av??
Har Zink, Magnesium eller B6 noen innvirkning på hjerneaktiviteten mens jeg sover eller er det bare det at dypere søvn medfører rare drømmer???
Er det dette som heter REM (rapid eye movement)???

Relevante sykdommer/medisiner: ZMAgenin (sink,magnesium og b8)

Mann, 26 år

Svar

REM (rapid eye movement) søvn er et av 5 søvnstadier (de andre kalles stadie 1-4). REM kommer første gangen ca 90-120 min etter innsovning om natten, men varer bare i noen minutter da. Etter 90-120 minutter kommer det REM-søvn igjen og varer normalt noe lengre denne gangen. Slik gjentar det seg i et syklisk mønster natten igjennom. REM-periodene sent på natten og utover morgenkvisten er forholdsvis lange. I siste halvdel av nattesøvnen veksler man stort sett mellom REM og stadie 2. Man drømmer i alle stadier, men de billedlige, levende og klare drømmene har man primært i REM-stadiet.

Mht produktet ZMAgenin er det i utgangspunktet ukjent for meg. Etter det jeg har kunnet bringe på det rene er det snakk om et helsekostprodukt som brukes av en del kroppsbyggere. Produktet skal etter sigende kunne øke den naturlige produksjonen av testosteron og andre anabole (vevsoppbyggende) hormoner. Hver kapsel består slik jeg har forstått det av ca. 10 mg B6 (pyridoxin), ca 450 mg magnesium og ca 30 mg sink. Mht ZMA har jeg, tross evt reklame og andre påstander om produktet, ikke kommet over noen vitenskapelige undersøkelser som tilsier at produktet har effekt på søvnen. Jeg har likevel forsøkt å finne vitenskapelig dokumentasjon om hvert av de 3 stoffene produktet inneholder i forhold til søvn:

Når det gjelder sink var det lite å hente mht sammenhenger og influens på søvn.

Mht magnesium derimot var det gjort noen undersøkelser. I et eksperiment som ble publisert i tidsskriftet Neuropsychobiology i 1993 ble det funnet at dersom man lot være å gi magnesium til rotter førte dette til redusert søvn hos disse. Det var i stor grad den dype søvnen som ble svekket, mens det som likner REM-søvn hos mennesker i liten grad ble påvirket. I en nyere undersøkelse, publisert i tidsskriftet ”Pharmacopsychiatry” i 2002, gav man enten placebo eller magnesiumtabletter til en gruppe friske eldre mellom 60 og 80 år. Sammenliknet med placebobetingelsen var det mer dyp søvn når forsøkspersonene hadde fått magnesium over 20 dager. Man fant også lavere nattlige nivå av cortisol i magnesiumgruppen (cortisol er et hormon med katabolsk – dvs vevsnedbrytende effekt – det motsatte av anabol effekt). Magnesiumgruppen hadde også høyere produksjon av hormonet aldosteron (som får nyrene til å skille ut mindre natrium (salt)). REM-søvnen var ikke forskjellig i de to gruppene. Samlet sett ser det altså ut til å være noen studier som peker i retning av at magnesium faktisk kan øke mengden av den dype søvnen (og dermed påvirke hjerneaktiviteten), mens drømmesøvnen ser ut til å være relativt upåvirket av dette mineralet. Jeg vil imidlertid understreke at det er gjort altfor få undersøkelser til at man kan trekke noen sikre konklusjoner om dette.

Mht pyridoxin (B6) og søvn fant jeg to vitenskapelige undersøkelser om dette. Den ene stod i Neuroendocrinology Letters i 2002 og omhandlet effekten av 100 mg pyridoxin eller placebo på melatoninutskillelsen (melatonin er et stoff som skilles ut av hjernen når det er mørkt og som påvirker døgnrytmen og som er lett søvnfremkallende). I undersøkelsen fant man derimot ingen forskjell mellom pyridoxingruppen og placebogruppen når det gjaldt utskillelsen av melatonin og heller ikke forskjell mht søvnen.

I en annen og artig undersøkelse gjort av Ebben, Lequerica og Spielman som ble publisert i tidsskriftet ”Perceptual and Motor Skills” i februar 2002 (vol 94, s 135-140) testet man ut effekten av placebo, 100 og 250 mg pyridoxin mht hvor sterk og klar drømmene ble og hvor lett en kunne huske dem. Man fant faktisk at når man fikk 250mg pyridoxin fremstod drømmene som mer klare enn når man bare hadde fått placebo. Det ble antydet at dette skyldtes at hjernen ble mer aktivert i REM-søvn etter inntak av pyridoxin, sammenliknet med placebo. Forskerne understreket at man trenger flere studier før man kan si noe endelig om dette.

Samlet sett er det ikke umulig at ZMA kan påvirke søvnen din i den retning du antyder – men det trengs som sagt flere undersøkelser før man kan trekke noen konklusjoner om saken.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-