Mindre søvn nå enn tidligere?

Spørsmål

Jeg har hørt at folk, generelt sett, sover mindre nå enn tidligere. Finnes det forskning på dette? Hvor kan jeg eventuelt få mer bakgrunnsinforma. Mitt tema er relevant i forbindelse med foredrag og seminarer som jeg holder i bedrfiter og organisasjoner rundt om. På forhånd takk.

Mann, 50 år

Svar

Ja, det finnes en del data som indikerer at folk sover mindre nå enn før.
Ut fra mer anekdotiske betraktninger hevdes det at folk sover 1,5 t mindre pr døgn etter at glødelampen ble innført. Når det gjelder mer systematiske studier på feltet indikerer flere av disse at man sover mindre nå enn før.
I boken ”Sleep Thieves” av Stanley Coren (1996; New York: The Free Press) gjennomgås en del slike studier. Wilse B Webb skal ha funnet at studenter i 1910 sov 1,5 t lenger pr døgn (ca 9 t til sammen) enn studenter i 1960. Robert Hicks rapporterte at søvntiden for studenter gikk ned med 30 minutter fra 1978 til 1988.
Stanley Coren referer også til studier som viser at dersom man øker søvntiden til mennesker, så bedres også deres fungering. Dette ble derimot ikke bekreftet av Harison & Horne (1996). Long-term extension to sleep – Are we chronically sleep deprived? Psychophysiology, 33, 22-30 som bare fant marginale forbedringer på reaksjonstid av økt søvn. Det så ikke ut til at søvnigheten på dagtid ble redusert når søvnmengden ble økt.

For den interesserte kan det være nyttig å linke ovenstående til to prinsippielt forskjellige syn på søvnen. I hht til det evolutive synet på søvnens funksjon er søvn en mekanisme som ble utviklet for å holde oss immobile i en periode på døgnet der vi har dårlig tilpassning. For menneskenes del er dette om natten (dårlig nattesyn). Dette synet impliserer samtidig at søvndeprivasjon ikke har store negative konsekvenser for mennesker (se Maddis, R (1975). On the function of sleep. Animal Behavior, 23, 676-691, for en gjennomgang av dette perspektivet).

Det restiturende synen på søvnens funksjon formidles greit av Coren (1996) og innebærer at søvn er særlig viktig for kroppens og særlig sentralnervesystemets fungering.

Hele debatten om hvor mye søvn vi trenger og en gjennomgang av studier som viser at søvntiden har blitt redusert finnes i Ferrara, M., & de Gennaro, L. (2001). How much sleep do we need? Sleep Medicine Reviews, 5, 155-179.

Vær også observant på tidsbruksundersøkelsene til Statistisk Sentralbyrå (utført hvert tiende år fra 1970 til 2000), der nordmenn har registrert hvor mye tid de bruker til bla nattesøvn.

Mht søvnlengde er det også nye og veldig spennende data som kan tyde på at å sove for mye også kan være uheldig. I epidemiologiske studier har man funnet at søvnmengde på mer enn 8t pr døgn er assosiert med økt dødelighet – også etter at man har kontrollert for en rekke potensielle risikofaktorer. Sikre slutinger om årsaker kan ikke trekkes, da dette krever andre typer design den det som er benyttet i de aktuelle studiene, se Youngstedt, S. D., & Kripke, D. F. (2004). Long sleep and mortality: rationale for sleep restriction. Sleep Medicine Reviews, 8, 159-174.

Lykke til med foredragene!