Kronisk sovemiddelbruker

Spørsmål

jeg har en bror som er 57 år gml. Han har store søvnproblemer
og bruker store mengder sovemedisin. Dette har han gjort i mange år. Det jeg lurer på er om det finnes spessielle behandlingssteder
for folk med slike problemer.

Mann, 57 år

Svar

Generelt anbefales bare bruk av sovemedisiner sammenhengende for maksimalt 4 uker. Riktignok finnes det en del fagpersoner som mener at sovemedisin kan benyttes over mye lengre tid. De nyeste sovemedisinene på markedet (Imovane, Zopiklon, Stilnoct, Zolpidem) ser ut til å gi mindre toleranseutvikling enn sovemedisin av mer "eldre merke" (Rohypnol, Alopam, Flunipam, Mogadon) og er bedre egnet til "langtidsbruk" enn de eldre preparatene.

Et viktig kriterium for å bruke sovemedisin uansett varighet av bruk er at pasienten ikke har en underliggende søvnlidelse som er årsaken til søvnløsheten og som krever annen behandling enn tradisjonell sovemedisin. Slike sykdommer kan være søvnapne (pustestopp under søvn) eller periodiske ekstremitetsbevegelser (at personer har rytmiske kontraksjoner av muskler i bena, evt armer, om natten). Disse sykdommene merker ofte pasienten ikke selv. Evt bør slike forhold utredes vha nattlig undersøkelse (klinisk polysomnografi) på sykehus.

Mht kronisk søvnløshet (uten underliggende søvnsykdommer) anbefales helst atferdsbaserte teknikker (som søvnhygiene, stimuluskontroll, søvnrestriksjon, kognitiv terapi og avslapningsteknikker). Sovemedisin egner seg nok best ved kortvarige kriser/vansker som gir søvnproblem.

Er man storforbruker av sovemedisin bør man imidlertid ikke slutte brått med disse (da dette kan gi sterkt ubehag)! Normalt lages en nedtrappingsplan der man trapper ned med 10% av opprinnelige dose pr uke. Bruker man et medikament med styrke 10 mg, trapper man dermed ned til 9 mg første uke, i uke 2 bruker man 8 mg, i uke 3 benyttes 7 mg osv. Slik nedtrapping bør alltid finne sted i samråd med lege. I prinsippet bør primærlegen kunne hjelpe til med utarbeidelsen og oppfølging av en slik plan. Mht spesifikke søvnklinikker hvor man kan få hjelp bl.a. til å seponere sovemedisin kjenner jeg bare til Bergen Søvnsenter, Nattlandsv. 8, 5093 Bergen, tlf 55208090.