Endret oppførsel om natten

Spørsmål

jeg hvet ikke hva jeg gjør når jeg sover,i de siste årene har jeg blitt fortalt at jeg er våken om natten men har en helt annen oppførsel en om dagen,jeg er frekk,sier sleipe ting,har en seksuell dominant holdning,og blir meget sint om jeg ikke får sex. har hatt sex,vert i stuen med min sammboer og røyket og pratet,men har ingen hukommelse om det når jeg våkner.jeg ligger veldig urolig når jeg sover og føler meg trett om dagen. min sammboer tror jeg er våken,men jeg kan ikke minnes noe, og dette skjer ukentlig,jeg er veldig vannskelig å vekke om morgenen. problemene med en agresiv holdning om natten begynte trolig da jeg levde i et dårlig sammboerforhold,med veldig mye stress. sexlivet mitt fungerer ellers veldig godt,og jeg er snill og grei i våken tilstand. jeg er bekymret for at jeg kan lide av noen form for personlighets forstyrrelse. håper på hjelp da jeg synes at dette problemet er beklemmt å gå til min fastlege med.

Kvinne, 29 år

Svar

Når det gjelder forstyrrelser relatert til det å tilsynelatende handle i søvne skiller man mellom 2 lidelser: REM atferdsforstyrrelse (”Rem behavior disorder”; RBD) og søvngjengeri.
RBD: Normalt er det motoriske apparat (kroppsmuskulaturen) utkoplet ved REM-søvn (slik at man ikke er i stand til å bevege seg noe særlig i dette søvnstadiet – man kan riktignok ha noen rykninger, men mer langvarige og komplekse motoriske handlinger er ikke mulig). Ved RBD fungerer ikke utkoplingen av kroppsmuskulaturen og en kan bokstavelig talt aktivt handle i drømme. Lidelsen er sjelden, man kjenner ikke eksakt utbredelsen men noen estimat antyder en prevalens på 0.5%. Ved RBD kan pasientene utsette seg selv for skade og dersom drømmene har et truende innhold har det vært rapportert at pasientene har angrepet sine partnere. Lidelsen ser ut til å være mest utbredt blant eldre menn. Den mest effektive behandlingen er å bruke et stoff som heter klonazepam (medikamentet heter Rivotril).

Søvngjengeri: Søvngjengeri er en såkalt aktiveringsforstyrrelse og oppstår ved overgang fra et dypt søvnstadium (stadie 3 eller 4) og til et lettere stadium. I slike tilfeller oppstår en delvis oppvåkning, og det er i slike tilfeller at pasientene kan stå opp å gjøre forholdsvis rare handlinger. Denne atferden oppstår normalt i første tredjedel av nattesøvnen, da det er i denne fasen stadie 3 og 4 søvn normalt forekommer. I barneårene (før 15 år) regner man med at 15-30% har hatt minst en slik episode. De fleste vokser dette av seg, og blant voksne regner man med at kronisk søvngjengere er lite utbredt (under 1%). I tilfeller hvor voksne går i søvne er dette i nesten alle tilfeller et problem de har hatt kontinuerlig fra

Ut fra det du beskriver forstår jeg det slik at du inngår i samhandling med dine omgivelser i de perioder du ikke husker noe fra (har sex, røyker, snakker etc.). Dette indikerer at du ikke er i søvne, da din evne til å forholde deg til omverden da er betydelig nedsatt. At du ligger urolig i sengen og er lite opplagt på dagtid kan tyde på at søvnen din er forstyrret. På denne basis ville jeg nevnt disse plagene til legen og bedt om å bli henvist til klinisk polysomnografisk utredning. Ved en slik utredning sover du med en rekke sensorer på kroppen. Disse registrerer hjerneaktivitet, muskespenninger, øyebevegelser, puls og pust. På grunnlag av registreringer fra denne kan man finne uit om du har søvnsykdommer som gjør at du sover urolig/er lite uthvilt på dagtid.

Når det gjelder din spesielle atferd om natten og som du ikke husker noe av er det vanskelig å si hva dette kan skyldes. Bruker du sovemedisiner (særlig benzodiazepiner som Rohypnol, Apodorm, Flunipam, Mogadon) er det kjent at disse kan gi hukommelsessvikt for hendelser som inntraff mens medikamentet var i effekt.

Ut fra de symptomene du beskriver er det ikke noe som er direkte forenlig med en antagelse om personlighetsforstyrrelse. En noe omdiskutert diagnose som kan stemme bedre med symptomene dine er ”dissosiativ identitetsforstyrrelse” (tidligere multippel personlighetsforstyrrelse). Symptomene er:
1) Nærvær av to eller flere adskilte identiteter eller personlighetstilstander (hver med sin egen vedvarende måte å oppfatte, tenke og forholde seg på i forhold til seg selv og sine omgivelser), 2) minst to av disse identitetene eller personlighetstilstandene har ved gjentatte anledninger tatt kontroll over personens atferd, 3) Manglende hukommelse for viktig personlig informasjon som er for omfattende til å forklares av vanlig glemsomhet.

Denne diagnosen er omdiskutert da noen mener at symptomene bedre kan forklares ved at man spontant går inn i ulike roller som man lever ut. Ut fra litteraturen på feltet hevdes det at mange med slike forstyrrelser har vært utsatt for seksuell eller fysisk mishandling.

Jeg vil sterkt oppfordre deg til å ta problemene opp med din fastlege - det skal du ikke være redd for. Be eventuelt om henvisning til psykiater eller psykolog.

Lykke til.