Dårlig sæd hos røykere

At røyking kan føre til kreft har vi visst lenge. Nå viser nye studier at mannens forplantningsevne kan blir redusert av tobakksrøyk.

Tidligere forskning tyder på at røyking fører til færre spermier totalt, flere spermier med unormal form og dårligere bevegelighet. Nå viser undersøkelser at evnen til reproduksjon kan bli lavere for menn som røyker fordi røyken kan føre til DNA-skader.

Tysk studie
Michael Zitzmann ved universitetet i Münster presenterte nylig resultater fra en undersøkelse. I studien ble sæd fra røykere sammenliknet med sæd fra ikke-røykere. Det forskerne så etter var sædcellenes evne til å befrukte egg og føre til vellykket graviditet. Alle kvinnene som deltok i undersøkelsen var ikke-røykere. Resultatet var oppsiktsvekkende. 38 prosent av svangerskapene etter såkalt intracytoplasmatisk spermieinjeksjon (graviditet der en sædcelle mekanisk er dyttet inn i eggcellen), var vellykket med sædceller fra ikke-røykende menn. Tilsvarende tall for røykere var 22 prosent.

Når forskerne hadde brukt vanlig prøverørsteknikk førte det til vellykket graviditet i 32 prosent av tilfellene for ikke-røykerne og i 18 prosent av tilfellene for røykerne.

Canadiske funn
Maria Zenzes ved University of Toronto har vist at benzo(a)pyrene, et stoff i sigaretter, er meget skadelig. Stoffet kan føre til DNA-skader i sædcellene. Zenzes har rapportert at sædceller med slike skader ved hjelp av prøverørsteknikk klarte å befrukte eggceller. Imidlertid føres DNA-skaden videre til embryoet.

På laboratoriet viste det seg at befruktning med sædceller med mange DNA-skader førte til tidlig stans i utviklingen av embryoet.

Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt