Storsatsning mot røyk

- I dag starter vi den største kampanjen mot tobakk som har vært kjørt i Norge noen gang, innledet direktør for Sosial- og helsedirektoratet Bjørn-Inge Larsen da pressen var samlet for å motta informasjon. Kampanjen er en storstilt, direkte og naken. Direktoratet står klar til å hjelpe deg til å slutte å røyke.

Pressen, noen ungdomsskoleelever og andre interesserte hadde møtt opp da Sosial- og helsedirektoratet presenterte sin nye kampanje. Film og radiosnuttene ble spilt for tilhørerne og bildene som kommer i blader og aviser ble vist fram. - Denne kampanjen viser en usminket og virkelig versjon av de skader tobakken gir, sa Larsen. Og kardiolog Lars Aaberge presiserte senere at dette var informasjon som var egnet for å skremme. - Dersom dette skremmer, er det grunn til å bli skremt. Virkeligheten er verre, forsikret han.

Reelt
Bildene du får se i tiden framover er ikke vakre. Men de er sanne. Larsen sa at lungekreft hos kvinner har økt med 17% de siste tre årene. Aaberge fortalte at røyking er den desidert største årsaken i miljøet til å forårsake sykdom og død. - Og passiv røyking tar livet av flere enn trafikken gjør i Norge, sa han.

Kardiologen påpekte at mange lever lenge med sterkt redusert livskvalitet på grunn av alvorlig sykdom som følge av røyking. - Pasientene lever med smerter, tungpust og angst.

Kampanjen har allerede blitt beskyldt for å være ineffektiv. Dette tilbakerviser Sosial- og helsedirektoratet som har gjort et grundig forarbeid. - Denne kampanjen har blitt brukt i blant annet Australia der 360 000 mennesker sluttet å røyke som en direkte konsekvens, sier direktøren ved direktoratet.

Barn
Under pressekonferansen trakk Larsen også fram innsigelsene om at kampanjen kunne være uheldig for små barn. Til dette svarer han; - Kampanjen er ikke ment for små barn og vises derfor etter klokken ni om kvelden og finnes bare på kino for voksne. Han oppfordret foreldre til å snakke om det barna hadde sett, dersom de likevel kom over det.

Hjelper røykere
Sosial- og helsedirektoratet ønsker å hjelpe røykere til å stumpe røyken. Dessuten ønsker de å påvirke folk slik at de ikke begynner å røyke. Og direktoratet står klar til å ta imot deg som trenger hjelp for å slutte. Røyketelefonen (800 400 85) har lengre åpningstider fra 09.00 til 23.00 mandag til fredag, og fra 18.00 til 23.00 i helgene. Her sitter veiledere klare til å ta imot telefoner. Dessuten er 100 kursledere trent opp til å lede røykesluttkurs flere steder i landet. På denne måten vil direktoratet hjelpe deg fram mot røykeslutt.

Avdelingsdirektør på avdeling for tobakk ved Sosial- og helsedirektoratet Kari Huseby, sa at direktoratet har mer enn noensinne å tilby røykere som vil slutte. Sammen med en styrket røyketelefon har de laget en ny utgave av guide til røykfrihet som kan bestilles på www.tobakk.no. Dessuten har de laget -Klar- som er et selvhjelpshefte for ungdom som vil stumpe røyken. Direktoratet avsluttet presselanseringen med å si at de håpet at kampanjen ville føre til en røykesluttbølge vi aldri før har hatt.