Sigarettene opp i røyk for helsepersonell

Røykere som er ansatt ved norske sykehus bør forberede seg på å stumpe røyken. I dag holdes det en konferanse der målet er å få alle sykehus røykfrie etter 1. mars 2003.

Helsevesenets arbeidsorganisasjoner har gått sammen. Nå vil de få slutt på at de ansatte røyker, ifølge Dagens Medisin.

Høybråtens merkesakHelseminister Dagfinn Høybråten har valgt kampen mot tobakk som sin merkesak. Han innledet dagens konferanse. Ifølge Dagens Medisin har statsråden fått Kommuneforbundet, Legeforeningen, Sykepleieforbundet og Helse- og Sosialforbundet med på at ansatte ikke skal røyke i arbeidstiden.

Bak konferansen står Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH). De legger vekt på at helsepersonell er viktige rollemodeller når det gjelder røyking. Dette er grunnen til at de vil ha røykfrie sykehus innen 1. mars neste år. For de ansatte innebærer det at de ikke får røyke i arbeidstiden.