Evas guide til et røykfritt liv - 5

Nå har du kommet så langt mot et liv som røykfri at du kan bestemme en dato for når dette skal skje. Legg datoen for din første røykfrie dag litt fram i tid. Men ikke la det gå for lang tid heller. Velg en periode du mener du godt kan klare deg uten nikotinen. Ikke velg en periode der du antar du vil være stresset eller en periode med store endringer.

Sett dato for siste røykForskning viser at det å fastsette et tidspunkt på forhånd, gir best resultat på sikt. Svært mange bestemmer seg for å slutte å røyke på nyttårsaften. Slike forsett holder sjelden. Det gir best resultat om du jobber med deg seg selv en periode før røykestoppdatoen. 

Tankene
Sett i gang tiltak som stadig minner deg om at du skal slutte å røyke. Finn positive tanker og kople sammen med den datoen du vil slutte. Se for deg datoen. Mens du gjør det, plasserer du den midt i et vakkert landskap. Du kan for eksempel synge en sang du er glad i mens du ser for deg datoen. Eller du kan knytte den til noe annet positivt.

RøykestoppkontraktNår du først har bestemt deg for en sluttdato, kan du gjøre dette litt høytidelig. Lag en kontrakt der du lover deg selv å slutte å røyke på en bestemt dato. Skriv under på kontrakten. Mange opplever det som positivt å forplikte seg på denne måten. Slik forsterker du tanken på at du skal slutte å røyke. Du kan godt involvere andre i denne kontraktskrivingen. Du kan for eksempel skrive under i vitners nærvær, eller du kan vise andre at du har gjort en slik avtale med deg selv.

Gjør endringerSamtidig som du lager en kontrakt, er tiden inne for å endre røykevanene dine. Du kan for eksempel begynne å røyke et annet sigarettmerke enn du pleier og bruke fyrstikker istedenfor lighter eller omvendt. Dessuten skal du begynne å holde røyken mellom andre fingre enn du pleier. Med disse endringene kan du ikke lenger røyke uten å være oppmerksom på det.