Blir vi lurt?

Svensk forskning tilbakeviser at snus er kreftfremkallende. I Norge har man ikke sett ett eneste tilfelle av kreft fremkalt av snus. Så hvorfor forblir teksten på snusboksen -kreftfremkallende?

Snus gir ikke kreft?Norske forskere kan ikke dokumentere ett eneste tilfelle av kreft på grunn av snusbruk. Svenske undersøkelser konkluderer med at det ikke finnes vitenskapelig belegg for å hevde at det er sammenheng mellom snusbruk og kreft i munnslimhinne eller ellers i svelg/halsområdet.

Helsemyndighetene nekter å fjerne kreftadvarselI mai 2000 vedtok Europaparlamentets helse- og miljøkomité å fjerne kreftadvarselen på snusboksene. Dette førte til en voldsom debatt i fagmiljøene.

To fronterDe som var for at kreftadvarselen skulle fjernes, mente at helsemyndighetene førte folk bak lyset ved å hevde at snus er kreftfremkallende. De mente dette støttet seg på gamle undersøkelser og ignorerte nyere forskning. I legenes tidsskrift gikk også debatten høyt, og legeforeningen ble anklaget for å gi avkall på faglig standard og for å være ubalansert og til dels misvisende i sin iver etter å bekjempe tobakk.

Den andre fløyen, som ønsker å opprettholde advarslene, sier at de svenske studiene ikke har lang nok forskningstid bak seg til å si noe sikkert om kreftutvikling, da kreft tar mange år å utvikle seg. Studiene er også langt på vei finansiert av tobakksindustrien, og det ble satt spørsmålstegn ved nøytraliteten.

Svensk forskning tilbakeviser kreftfarePå 1970 og -80 tallet ble det gjort flere studier som viste sammenheng mellom snusbruk og kreftrisiko. De siste årene er det imidlertid gjort to store epidemiologiske studier i Sverige, publisert i velrenommerte tidsskrifter, som tilbakeviser at snus er kreftfremkallende. Tvert imot har Sverige lavere forekomst av de krefttypene man undersøkte enn andre land i Europa der man ikke bruker snus!

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ingen snusfremkalte krefttilfeller i NorgeNorske forskere medgir også at de ikke har sett et eneste tilfelle av kreft fremkalt av snusbruk. De mener allikevel at man ikke med sikkerhet si at snus ikke utgjør en kreftfare, og ønsker at kreftadvarselen på snusboksene skal bli værende.

Føre-var-prinsippetI Norge har man en føre-var-politikk når det gjelder mulige kreftfremkallende stoffer, ikke bare i tobakk, men også andre midler som for eksempel insekticider. Alle slike produkter skal merkes med mulig kreftfare, selv om dette ikke er tilstrekkelig dokumentert gjennom studier.

NitrosaminerSnus inneholder såkalte nitrosaminer, som tidligere ble antatt å være den viktigste årsaken til at snus kunne forårsake kreft i munnhulen. Studier har påpekt at fremstillingen av svensk og amerikansk snus er forskjellig, og at amerikansk snus inneholder flere ganger så høyt nivå av nitrosaminer som den svenske. Man kan derfor ikke uten videre sammenligne amerikanske og svenske undersøkelser om snus og kreftrisiko. For øvrig er det vist at mengden med nitrosaminer øker betydelig dersom snusen oppbevares ved romtemperatur, og at den av den grunn bør oppbevares i kjøleskap.

TobakkskaderådetRådgiver Tone Eriksen ved Sosial- og Helsedirektoratet, avdeling Tobakk (tildligere Statens Tobakkskaderåd) forteller at de ønsker å følge "føre-var prinsippet". De ønsker seg flere gode studier på dette som ikke er sponset av tobakksindustrien. Forskningsresultatene spriker i begge retninger, og det er en pågående debatt om hvorvidt snus er kreftfremkallende eller ikke.

- Blant annet har man ikke sett godt nok på hvordan snusbruk påvirker de som begynner med snus som unge, sier Eriksen. De fleste studiene har sett på snusbrukere som begynte som voksne. -Blant røykere vet man at tobakksbruk påvirker unge annerledes enn godt voksne.

Etter planen skal advarselen på snusboksene endres innen september 2002, fra "kreftfremkallende" til "Denne tobakksvaren kan være skadelig for helsen, og er vanedannende", avslutter Eriksen.

Fremdeles strides de lærde om dette, og -siste ord er ikke sagt-, men dersom du må ha nikotin lønner det seg helsemessig å bytte ut sigaretten med en pris snus. Men sørg for at den er oppbevart i kjøleskap!