Lovlig innførsel av cannabisholdig legemiddel

Spørsmål

Hei.
Jeg er ei dame på 56 år. Har alvorlig PTSD og angst, ADHD, artrose/artritt og prolaps. Går på smertestillende og beroligende medisiner, og Ritalin. Hørte på P4 at cannabis er både smertestillende og beroligende, så jeg prøvde det og det stemte! For første gang på 20 år var jeg helt smertefri og totalt avslappet og angsten var borte, ubeskrivelig deilig! Men jeg vil ikke bli kriminell for å få en verdig hverdag. Har hørt at man kan reise til Nederland og oppsøke lege og få utskrevet cannabis til medisinsk bruk og lovlig ta med til Norge. Stemmer det, og må man ha dokumentasjon på diagnoser fra sin fastlege med?
Hvis det er lov, kan man miste sertifikatet hvis man innfører og bruker cannabis som medisin?
Når jeg røyket cannabis en kveld, trengte jeg ikke ta smertestillende og beroligende på mange dager etterpå, hadde vært en drøm å kunne kutte ut disse vanedannende kjemiske medisinene, cannabis er tross alt mere naturmedisin.
På forhånd takk for svar!

Mvh
Dame 56

Svar

Hei,

Etter gjeldende regler, er det ikke lett å bruke cannabis i Norge, uten å bli kriminell.

Det følger av legemiddelloven § 23 fjerde ledd at omsetning, utlevering og forsendelse av narkotika bare er tillatt til medisinsk og vitenskapelig bruk.Det følger av § 24 at det er forbudt å være i besittelse av eller å bruke narkotika uten lovlig adkomst, og overtredelse er straffbart etter § 31.

Det finnes fremdeles bare ett legemiddel som inneholder cannabis, som lovlig kan foreskrives av lege i Norge, og det er munnsprayen Sativex. Men iht. Felleskatalogen er det kun alvorlig spastisitet grunnet MS som i unntakstilfeller kan behandles med legemiddelet. Foreskriving i Norge er således neppe mulig for din del.

Men som svar på ditt spørsmål, så finnes det mulighet for lovlig innførsel av legemiddel med innhold av cannabis, etter narkotikaforskriften § 19. Legemidler med innhold av narkotika kan, til eget personlig, medisinsk bruk, medbringes ved inn- eller utreise når legemidlene er rekvirert av lege eller tannlege, mengden medbrakt legemiddel ikke overstiger én måneds forbruk etter angitt dosering og den reisende kan dokumentere, for eksempel ved hjelp av pakningens etikett, resept eller legeerklæring, at legemidlene er rekvirert til eget personlig, medisinsk bruk.

Import ved postforsendelse er ikke mulig.

Hva som kreves for at en nederlandsk lege skal skrive ut cannabisholdig legemiddel, herunder hvilke diagnoser som etter nederlandske regler gir grunnlag for det, vet jeg ikke. En støttende uttalelse fra din fastlege i Norge, kan neppe skade. Det er mulig at din fastlege også kan hjelpe deg med å finne frem til en dyktig nederlandsk kollega, som du kan rådføre deg nærmere med.

NB! Forskriften er nylig vedtatt endret, slik at man uten erklæring fra norsk lege bare kan innføre narkotisk legemiddel til én ukes forbruk. Med norsk legeerklæring gjelder en måneds forbruk, som tidligere. Endringen vil tre i kraft fra 1. januar 2016.

Dersom du er i tvil om du kan føre motorvogn når du bruker medikamenter, har du plikt til å oppsøke lege for undersøkelse. Dersom legen finner at du som følge av medikamentbruk ikke fyller helsekravene for å kjøre på trygg måte, skal legen gi melding til Fylkesmannen, og førerkort skal leveres til politiet.

Hva som generelt gjelder for bruk av cannabisholdig legemiddel er ikke helt klart, men om Sativex sier Felleskatalogen at pasienten ikke bør kjøre, bruke maskiner eller delta i farlige aktiviteter ved svimmelhet eller somnolens. Ut i fra dette kan man kanskje slutte at ikke enhver bruk av ethvert cannabisholdig legemiddel, utelukker at man samtidig beholder førerretten.

Lykke til!

Med vennlig hilsen

Christian A. Kramer
advokat