Kombinasjonen av Ritalin og alkohol

Spørsmål

Hei Hans Olav Fekjær
Har en sønn på 16år med ADHD. Han tar Ritalin, kapsel og tabl hver dag.I helgene når vennene møtes, er det ofte noen øl. Jeg vet det for jeg har spurt han. Jeg har spurt hvordan han oppfører seg, om han er i /god form/, el om det er noe agresjon, han hevder det er /godform/. Hva med kombinasjonen til Ritalin?Vet det er andre som er nært han som av og til tar Hasj. Det tar han bevisst avstand fra.

En undrende mor

Mann, 16 år

Svar

Jeg forstår din bekymring, ettersom Ritalins virkninger likner svært på virkninger av rusmidlet amfetamin. Kombinasjon med alkohol kan gi virkninger som er annerledes og mer uberegnelige enn ved bruk av alkohol alene. Derfor vil nok de fleste fagfolk si at det beste er å unngå alkohol når en står på Ritalin.

På den annen side vil et flertall på hans alder prøve seg med alkohol. For å si nei til vennenes preferanser kan det kreves bedre selvtillit enn mange tenåringer har. Men han bør få høre at han har atskillig sterkere grunner til måtehold enn vennene har - at han ved å drikke begir seg inn i noe som det er vanskelig å beregne og forutsi resultatet av.

Heldigvis er det ikke slik at faren for en alvorlig forgiftning økes vesentlig ved å kombinere Ritalin og alkohol. Dette i motsetning til rusmidler som morfin og heroin, som i likhet med alkohol kan lamme åndedrettssentret og derfor lett gir dødelige forgiftninger når det kombineres.