Kombinasjon Antabus og Venlaflaxin

Spørsmål

Kan jeg bruke Antabus sammen med Venlafaxin Krka (150 mg)?

Kvinne, 40 år

Svar

Hei!
Det er ingen problem. Det er ingen kjente interaksjoner mellom disse to preparatene. Virkningen påvirkes heller ikke ved samtidig bruk