Hasj og graviditet

Spørsmål

Har vært 6 uker i utlandet - og der har det blitt røyket marihuana eller hasj om du vil. da jg kom hjem til Norge, fikk jg vite ved en test at jeg var gravid....og var fire uker på vei..
Hjelp ! kan dette ha gjort noen skade på barnet slik at det blir kromosonfeil eller liknende...?
Jeg er veldig fortvilet, har aldri brukt noe slikt verken før eller etter...

. engstelig -

Kvinne, 25 år

Svar

Hei!

Det er nok teoretisk en sjanse for at hasjrøyking kan gi fosterskader. Vi kjenner ikke til synlige skader på fosteret, men hasjrøyking under svangerskapet kan føre til at barnet fødes for tidlig og med lav kroppsvekt. Barnet kan også preges av motoriske forstyrrelser og uro.
Enkelte undersøkelser tyder også på at barnet rundt fireårsalderen kan begynne å henge etter utviklingsmessig, for så å ligge om lag ett år etter samme årskull senere.

Jeg understreker at dette er teoretiske bivirkninger som slett ikke trenger å oppstå, men du må selvfølgelig unngå alle former for rusmidler inklusive tobakk i resten av svangerskapet.