Alkohol og brekningsmiddel

Spørsmål

Hei!Det er en ting jeg lurer på,vi har hatt en diskusjon i klassen,der vi har diskutert om det er brekningsmiddel i alkoholen i Norge,min lærer påstår at det ikke er det,men jeg mener det motsatte.Er det brekningsmiddel i det?

Kvinne, 17 år

Svar

Hei!

Det er ikke tilsatt brekningsmiddel i alkohol, verken i Norge eller andre land. Hva skulle være hensikten med det?