KOKAIN: Den vanligste måten å innta rusmidlet på er å sniffe det. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock
KOKAIN: Den vanligste måten å innta rusmidlet på er å sniffe det. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock Vis mer

Kokain

Kokain er et narkotisk stoff som virker stimulerende på hjernen. De fysiske og psykiske skadevirkningene misbruket kan medføre er skremmende.

Kokain er et sentralstimulerende middel som stimulerer psykiske funksjoner og demper tretthet, tørste og sultfølelse. (1) Andre kjente sentralstimulerende midler er amfetamin og metamfetamin.

​Her kan du lese om kokain og dens virkning på kroppen.

LES OGSÅ: Tegnene på rusmisbruk

Hva er kokain?

Kokain er et hvitt pulver, men finnes også i krystallform. (1)

Kokain kan:

 • Sniffes. Ofte blir kokain sugd opp via neseborene.
 • Røykes («Crack»)
 • Injiseres i sprøyteform (3).

Hvilken rusvirkning får man ved inntak av kokain?

Rusvirkningen er avhengig av ulike faktorer, som for eksempel mengden som inntas, erfaring man har med stoffet fra eventuelle tidligere inntak med mer (2).

«Crack» virker rask og gir en sterk rusopplevelse (1). Rusvirkningen opptrer vanligvis fort og oppleves som regel ganske intens. Rusvirkningen pleier å avta allerede etter kort tid, man anslår mellom 15 og 60 minutter (2).

Vanligvis opplever man økt energi og økt oppmerksomhet. Man føler seg mer våken og behovet for søvn og matinntak minkes. Ved inntak av større doser kan man oppleve økt selvfølelse.

LES OGSÅ: De nye rusmidlene: Hva er «designerdop»?

KOKAIN: Man kan også misbruke kokain ved injeksjoner fra sprøyte.
KOKAIN: Man kan også misbruke kokain ved injeksjoner fra sprøyte. Vis mer

Hvilke fysiske symptomer og bivirkninger får man?

Kokain stimulerer det vegetative nervesystemet som fører til økt blodtrykk, økt puls og økt pustefrekvens.

 • Kokain kan føre til økt kroppstemperatur og muskelskjelvinger (2).
 • Pupillene blir gjerne store og øyne kan bli røde.
 • Hos menn kan allerede kortvarig bruk av kokain føre til impotens (4), (5).
 • Siden kokain ofte blir suget opp gjennom nesen kan det oppstå hudirritasjon som for eksempel eksem rundt neseborene. Man kan oppleve at nesen renner eller at hyppige neseblødninger kan oppstå (4).
 • Bruk av kokain gjennom nesen kan også gi hull i neseskilleveggen. Dette kalles septumperforasjon. (1), (4).
 • Bruk av kokain kan gi kvalme og kramper (4).

Siden blodtrykk og puls øker kan det føre til påfølgende alvorlige fysiske sykdommer:

 • I hjertet kan det føre til hjerterytmeforstyrrelser, hjertesvikt og til hjerteinfarkt.
 • I hjernen kan det oppstå blødning og/eller andre skader på grunn av det økte blodtrykket.

ØRE, NESE, HALSSPESIALIST SVARER: - Jeg bruker kokain i blant. Har fått hull i neseskilleveggen. Hvor skadelig er det å fortsette?

NESEBLOD: Hyppige neseblødninger kan være et tegn på kokainmisbruk.
NESEBLOD: Hyppige neseblødninger kan være et tegn på kokainmisbruk. Vis mer

Hvilke psykiske symptomer og bivirkninger får man?

Man kan oppleve rastløshet og økt irritabilitet. Det kan oppstår sterk angst og mistenksomhet med paranoia. Samlet sett kan dette resultere i aggresjon med konsekutiv voldelig atferd.

Ved langvarig bruk av kokain kan psykotiske symptomer (vrangforestillinger) komme i tillegg. Kokain skaper sterk avhengighet, men i motsetning til andre rusmidler, for eksempel amfetamin, utvikles det som regel ingen toleranse. Man trenger altså vanligvis etter hvert ikke økte doser for å oppnå samme effekt (2).

Allikevel vil de opplevde positive effekter av kokainrusen minke etter hvert slik at man kan utvikle kronisk nedstemthet (4).

Tegn på forgiftning

Symptomer på forgiftning med kokain er høy hjertefrekvens og høyt blodtrykk som kan føre til hjerterytmeforstyrrelser. Pasienten har som regel økt kroppstemperatur og svetter. Pasienten kan være agitert (3). Rastløshet og økt pustefrekvens kan oppstå ved overdosering (4). Pasienten kan bli bevisstløs (4). Kramper kan forekomme. Plutselige dødsfall er mulig.

Abstinenssymptomer Abstinens er vanligvis preget av psykiske symptomer, særlig depressive symptomer. Abstinens kan føre til økt fare for selvmord.

Kilder: 1) Helsenorge 2) Motstoff.no 3) Helsebiblioteket.no 4) Rustelefonen 5) FMR.no