Slik kan alkoholisme utvikle seg

Spørsmål

Jeg drikker daglig en 3-4 øl hver gang jeg får mulighet i perioder. Enkelte kvelder så drikker jeg gjerne en flaske med vin i tillegg. Bruker ca 8-10 tusen kr mnd på alkohol. Av og til så har jeg drukket et pr pils på dagtid og ved hjelp av et alkoholmeter så kjøre jeg ikke i fylla når barnet skal hentes i barnehagen. Har ikke akkurat gjort det men innimellom. Har jeg et alkoholproblem ? Tok leververdier som ikke vise noe store avvik på leververdier. Er pilot så er jeg er redd for at flylegen skal finne ut av dette. Er edru når jeg fly,r men drikker gjerne øl på stopp eller til middag sammen med andre kollegaer

Svar

Hei.

Jeg har hverken ønske om eller legning for pekefingermentalitet, men dette syntes jeg hørtes meget betenkelig ut. Du ønsker selvfølgelig et ærlig svar, og får det. Ti tusen kroner i måneden på alkohol er MYE alkohol, og da er ikke pengene problemet, for noen har nok penger til det, men det tilsvarer en klart helseskadelig mengde alkohol.
I særklasse illevarslende er dette med at du til og med drikker på dagtid før du skal hente barn i barnehagen, og planlegger og gjennomfører dette vha alkometer.
Det med å innrette dagen og livsførselen etter alkoholinntak, planlegge gjennomføringen av alkoholbruk og være så opptatt av det at du må bruke alkometer for å være sikker på at det går greit å hente ungen i barnehagen, tenker jeg er et klart signal på at du definitivt på vei inn i et uheldig forhold til alkohol, kanskje er der allerede. Slike ting er jo ikke et enten-eller, dette med "skadelig alkoholbruk", "misbruk av alkohol", "alkoholproblem", alkoholisme. Det er en gradvis prosess som utvikler seg over år, og hvor ett av faremomentene er nettopp at det skjer så gradvis at en endrer sitt standpunkt til det og "blir vant" og normaliserer eget forbruk underveis, nettopp for at IKKE egne alarmlamper skal gå.

Nå har du heldigvis stilt spørsmål ved om du har et alkoholproblem, og det er i seg selv bra, for det kan bidra til at du identifiserer og tør å sette ord på dette, slik at du kan stoppe det, før det i verste fall kjører livene til deg selv og din familie i grus, slik som jevnlig over hele verden skjer med millioner av mennesker, i alle lag av befolkningen, i alle kulturer og til alle tider. Ingen av oss er immune mot dette, -tvertimot er det livsfarlig å være skråsikker på at en "har kontroll".

Men det er også slik at selve det med at du selv problematiserer over og lurer på om du har et alkoholproblem, er ett av flere kjennetegn eller markører på nettopp MULIG alkoholproblem eller begynnende alkoholisme.

Det finnes mange slike markører, og de er nyttige, for de er ikke "påstander" eller hypoteser, det er statistiske fakta at dersom en person "krysser av" på et tilstrekkelig antall av slike markører eller risikofaktorer, så øker det sannsynligheten for at man har eller vil komme til å få et alkoholproblem.

Viktigheten av å identifisere dette er for den enkelte, inklusiv deg, selvfølgelig et spørsmål om liv og død, i ytterste konsekvens, og det involverer hele din familie og barn også.

Her påstår jeg selvfølgelig ingenting som helst, det ville være aldeles for sleivete og slurvete av meg om noe så viktig, men det vil samtidig være uærlig av meg å ikke fortelle deg at jeg blir meget bekymret over det jeg leser her. Og jeg kan love deg at det ville tilnærmet ethvert annet menneske som leste det også være, medisinsk eller ikke-medisinsk personell. Det kan kanskje indikere at du sakte, sakte har flyttet forskjellige grenser i din omgang med alkohol, nettopp for å "tillate deg selv" å fortsette slik du gjør nå. Altså å skru av varselslampene.
På dashbordet i et fly og en bil er der haugevis med "røde lamper" som skal gi oss kritisk viktige tilbakemeldinger om den videre ferden, motorens status osv. Du vet bedre enn meg at slike kan vi koble ut eller overse når de lyser rødt, og det kan gå bra å fly eller kjøre videre, men det kan også gå aldeles galt, og sjansen for at en kan fly videre en stund, og så går det katastrofalt, er selvfølgelig tilstede, om vi kobler ut eller velger å overse røde varselslamper.

Der finnes selvtester som du kan og bør gjøre, for å finne ut i hvor stor risiko du har kommet i nå, i forhold til ditt alkoholforbruk. Disse er reliable, blant annet fordi de er vitenskapelig basert, og viser til statistikk.
En av de mest anerkjent og benyttede heter AUDIT. Den finner du her:

http://www.snakkomrus.no/rammeverk/index.html?formname=AUDIT

Gjør den. Ikke ta sjansen på å IKKE gjøre den, dette er alt for viktige greier.

HVis du er redd for å miste helsegodkjenning som flyger osv, så må ikke det hindre deg i få hjelp om det nå er slik at du er i ferd med å utvikle eller allerede er inne i et alkoholproblem. Du kan f.eks. benytte anonyme tjenester som Rustelefonen:

http://www.rustelefonen.no/fakta-om-alkohol/

Du kan også, om du ønsker det, finner det hensiktsmessig, uten å være avhengig av noen sikker "diagnose", velge å gå på et møte på Anonyme Alkohoholikere, det har mange fortalt til meg om som et vendepunkt i livet, en erkjennelse og aha-opplevelse, spesielt personer som har vært usikker på om de har hatt et alkoholproblem eller ikke. Som pilot er du analytisk, smart, god til å ta veivalg og viktige avgjørelser også i kritiske situasjoner, dvs det vi kaller å manøvrere. Den evnen -som både du og jeg vet du har velutviklet- bør du nå bruke i din omgang med alkohol videre, inklusiv veivalg, og ikke minst det å ha mot til å stikke fingeren i jorda og kalle en spade en spade, -hvilket er det du allerede er i gang med, ved å ha skrevet til oss her.

Hold tak i dette. Vi kjenner alle personer og familier og karrierer som har blitt knust av alkohol, og derfor skal du nå manøvrere riktig fremover, og ikke kjøre videre på feil kurs, -om det er det du er inne på nå.
Ut fra det du forteller her, tror jeg det, og om jeg skulle ta feil, er jo ingenting bedre, men her har du altså fått en så ærlig, bekymret og faglig begrunnet tilbakemelding som mulig, -for din del.
Lykke til med rette valg videre.