Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Rusprøver og helsekrav til førerrett

Spørsmål

Borreliose grunnet flått. For snart 3 år siden fikk jeg påvist Borreliose på grunn av flått. Jeg måtte i 3 uker på Haukeland Sykehus for å få antibiotika intrevenøst på grunn av dette. Etter behandlingen sa overlegen at nå var Borrelios vekk fra blodet, men kunne ikke love at jeg ble frisk av den grunn. Dette var meget riktig, jeg har slitt siden. Jeg har vært i full jobb i 43 år uten å vært syk (influensa osv som mange) men aldri no vesentlig. Jeg var så dårlig form første året året at jeg måtte selge hunden og flytte fra gården hvor vi to bodde og til nærheten av familien. Det ble måneder med tv-titting og kanskje litt for mye vin til tider. Dette var ikke meg. Jeg trives meget godt i arbeid, så dette var ikke no særlig. Byttet lege da jeg flyttet, og det var et et mareritt. jeg fikk beskjed fra Haukeland at jeg skulle ta jevnlige blodprøver for å sjekke. Dette ble gjordt. Legen derimot sa mitt alkoholforbruk var for høyt og for ca 6 mnd siden tok han fra meg sertifikatet. Dette gjorde ikke saken no bedre heller tvert i mot. Drakk i perioder, men uker mellom hver gang. Jeg fikk hint om PEth, noe jeg ikke visste hva det innebar, men sa til legen at dette ville jeg ha. Det viste seg at dette hadde han gjordt i månedsvis, er dette tillat uten min viten? Trente alltid fysisk hver dag for å bli bedre, men legen holdt på mitt sertifikat. 7 feb då, sluttet jeg totalt å drikke. I midten av mars sa legen at nå var det bra, men satte 6 mnd til på tiden. Trenger sertifikat i jobben, og ønsket 50% som start, men det går jo ikke. Er det ikke mulig å avtale med legen at jeg fortsetter å ikke drikke tar prøver , og hvis det viser seg alkohol(selvsagt ikke da jobb vil jeg ha). E no bare et tastetrykk for han, så er jeg uten sertifikat igjen? Hører gjerne fra Dem i saken.

Mann 60
Svar

Hei, 


Ditt første spørsmål er om legen kan ta PEth-prøve uten din viten. Svaret er nei. Det følger av pasient- og brukerrettighetsloven at du har krav på informasjon om innholdet i helsehjelpen. Dessuten følger det av Helsedirektoratets prosdeyrer for rusmiddeltesting, IS-2231, at prøvetaking som utgangspunkt bare kan utføres med samtykke fra den som avgir prøven. Selv om prøven er av sanksjonær karakter, med hjemmel i lov og ikke etter samtykke, skal du ha informasjon om at rusmiddeltesting blir gjennomført og hva som er grunnlag og formål med testingen.


Ditt neste spørsmål omhandler helsekrav etter førerkortforskriften. Helsekravet er ikke oppfylt dersom alkohol brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko, jf. § 35. Det er legen som vurderer om kravet er oppfylt, og legen har meldeplikt til fylkesmannen hvis forhold som nevnt i bestemmelsen anses å foreligge. Når legen mener at helsekravet igjen er oppfylt, utstedes helseattest som bekrefter forholdet. Vilkåret for bl. a. førerkort klasse B kan være oppfylt etter seks måneder der månedlig oppfølging viser avholdenhet og normalisering av biologiske prøver som avspeiler alkoholforbruket, jf. § 36. Anbefaling om førerrett gis for inntil ett år av gangen i tre år, forutsatt at minimum kvartalsvis oppfølging viser kontrollert bruk. Jeg viser til Helsedirektoratets førerkortveiledning, pkt. 14.2. 


Legen er utstyrt med høy grad av skjønnskompetanse i disse sakene, og det kan ut ifra opplysningene du gir se ut til at legen opererer innenfor forskriftens krav når det er satt ytterligere seks måneder uten førerrett. Du må nok belage deg på ytterligere noen måneder uten å kunne kjøre bil, men forutsatt at du avlegger negative prøver i perioden, vil du deretter mest sannsynlig får førerretten tilbake. Med vennlig hilsenChristian A. Kramer

advokat