Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Overforbruk av alkohol og førerkortregler

Spørsmål

Har et problem med at jeg drikker for mye innimellom ikke hver uke og helg. Kontakta fastlege om hvilke muligheter de hadde for å hjelpe meg. Tilbudet var PEth blodprøve og ikke bilkjøring på 6 mnd. Kan de kreve det når jeg ikke har noen bemerkninger i førerkort?

Svar

Hei.

Det finnes lover som omhandler det du spør om her. Jeg siterer først fra Lov om Helsepersonell, §34:

"§ 34.Opplysninger i forbindelse med førerkort og sertifikat
Lege, psykolog eller optiker som finner at en pasient med førerkort for motorvogn eller sertifikat for luftfartøy, ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles, skal oppfordre pasienten til å innlevere førerkortet eller sertifikatet. Dersom pasientens helsetilstand antas ikke å være kortvarig, skal helsepersonell som nevnt gi melding til offentlige myndigheter etter nærmere regler fastsatt av departementet i forskrift."

I helsekravene til førerkort er det en rekke spesifikasjoner av hva som er til hinder for å ha førerkort. "Aktiv avhengighet av alkohol" regnes ikke forenlig med å inneha retten til å kjøre bil. Behandlere som blir kjent med en pasients avhengighet, er derfor forpliktet til å sende melding til fylkesmannen, siden de helsemessige krav da ikke er oppfylt.

Dette kan forståelig nok oppleves veldig urettferdig for personer som har vært 100% nøye på å ikke kjøre bil i alkoholpåvirket tilstand.
Regelverket åpner imidlertid ikke for en skjønnsmessig vurdering av dette. Det er blant annet fordi det er helt umulig for legen/behandleren/fylkesmannen å etterprøve dette, eller sagt med andre ord: Du kan fortelle og bedyre at du ikke har kjørt i alkoholpåvirket tilstand, og det kan være sant, men lege og Fylkesmannen kan ikke få dette dokumentert på noen måte.

Så kan en innvende at legen som du møtte, kan ha tolket ditt alkoholproblem feil, f.eks. ansett det større enn det er, ansett deg som avhengig mens du selv kanskje mener at du ikke er det osv.
Dersom det nå blir sendt melding til Fylkesmannen om at du ikke oppfyller helsekravene for førerkort og du som følge av det mister førerkortet for en periode, så har du mulighet til å påklage dette vedtaket. Men jeg vet ikke om legen allerede har sendt slik melding til Fylkesmannen? Du skriver jo at det var et "tilbud", altså noe du kan takke ja eller nei til?

Så til blodprøven PEth:
Denne kan brukes til utredning av mulig overforbruk av alkohol, og den kan brukes som dokumentasjon og kontroll av totalavhold fra alkohol, eller dokumentasjon og kontroll av at prøvegiveren holder seg innenfor et moderat forbruk av alkohol (f.eks. førerkortsaker). De angitte grenseverdiene for overforbruk / "normalforbruk" er ikke skarpt avgrenset, fordi dette naturligvis dreier seg om flytende / gradvise overganger. PEth-analyse bør ses i sammenheng med annen informasjon om prøvegiverens alkoholvaner og bør ikke alene danne grunnlag for negative sanksjoner, kan en lese i anbefalinger og kommentarer til denne prøven.
PEth kan ikke brukes til å skille mellom ulike drikkemåter (f.eks. jevnt moderat inntak versus sjeldnere, store inntak). Det er heller ikke mulig å gi et eksakt anslag på alkoholforbruk ut fra en PEth-verdi.
Og fremfor alt så kan ingen person tvinges til å ta slike prøver. Det er som du selv sier, et tilbud.

Dette er de juridiske og laboratoriemessige sidene av saken. Jeg synes imidlertid det er synd at du blir møtt slik, altså med tiltak som heller skremmer deg vekk fra hjelp, enn å gi deg hjelp du faktisk ber om. Det er jo helt utrolig bra når personer med for høyt alkoholforbruk selv ønsker endringer og hjelp til endringer, og det kan være livreddende, i mange tilfeller. Etter min mening skal en lege da gjøre alt som er mulig for å hjelpe en slik pasient på enhver måte med å nå sine ønsker og mål om å drikke mindre. Deri ligger dette med at legen må samtale grundig med deg, gjerne over flere legetimer, for å finne ut hva slags hjelp og tiltak du selv ønsker, for uten din egenvilje til å delta i tiltak og behandling, vil jo ingenting fungere.
Der finnes mange måter man kan få hjelp for alkoholoverforbruk, og det må uten tvil individualiseres, og være i samsvar med det personen selv ønsker.
Noen vil ha nytte av regelmessige samtaler med lege eller psykolog, andre kan ha nytte av Antabus (en medisin man tar daglig, og som låser avgjørelsen om å ikke drikke i flere dager, for man blir syk hvis man drikker med antabus i blodet), andre kan ha nytte av et opphold på en institusjon osv osv. Noen vil ønske å takke ja til regelmessig blodprøvetaking, f.eks. denne PEth-prøven, for å få et litt "strengt" opplegg rundt seg, da det for mange vil redusere sjansen for sprekk.

Det var leit å høre at du ble møtt slik, da du tok kontakt med din egen lege for å få hjelp til noe så viktig. Det er vanskelig å si hva du nå skal gjøre, jeg vet ikke nok om deg til å gi konkrete råd. Kanskje du skal ta kontakt med en lokal AA-gruppe, og få hjelp utenfor helsevesenet?
Evt ringe Rustelefonen tlf 08588 (kl 10-19) Det er en gratis tjeneste, og den er anonym. Der kan du diskutere ditt problem med fagpersoner, og få gode råd.
Les mer her:
http://www.rustelefonen.no/?gclid=COOw36TrjNMCFU6BsgodbEYCQg

Jeg ønsker deg all mulig lykke til, og ikke la denne opplevelsen skremme deg fra å gjøre noe så utrolig viktig for helsa som det du nå hadde satt deg fore!