Tid og tillit mot rus

Mange foreldre er redde for at barna skal ruse seg på narkotiske stoffer. Men i utbredelse er det alkohol som er den største synderen. - Vil du forebygge rusproblemer hos ungdom bør du bruke tid og skape tillit til barna fra de er seks år, anbefaler undervisningssjef for Stiftelsen Bergensklinikkene Arne Klyve.

Hvis du er redd for at barna dine skal få et rusproblem, bør du ikke lukke øynene for alkoholrusen. - Alkohol er vårt desidert mest problemskapende rusmiddel i omfang, uten å undervurdere andre rusmidler, sier Klyve. Han bekrefter ovenfor Lommelegen.no at de fleste akuttskader som skjer i rus forårsakes av alkohol. - Uten at de unge er avhengige av alkohol skaper alkoholrusen situasjoner som skader ungdom psykisk eller fysisk. Disse skadene synes samfunnsviter Klyve får for lite oppmerksomhet. Guttene kan for eksempel havne i slåsskamp mens jenter kan oppleve voldtekt i fylla.

Eget forbruk og nye situasjoner
Arne Klyve er skeptisk til å gi foreldre klare råd. - Det ligger mye kompetanse i å trå feil av og til, fremhever han og refererer til både ungdom og foreldre. Likevel forteller Klyve at han gir noen generelle tips. - Hvis du har barn på 9-13 år er det lurt å se kritisk på eget alkoholforbruk. Foreldre er opptatt av passiv røyking. Hva med passiv drikking, spør Klyve. Han påpeker at barn som lærer alkoholvaner hjemme ofte drikker mer senere.

Det kan lønne seg å være forberedt på situasjoner som kan komme. Foreldre kan tenke seg at barna kommer rusa hjem fra fest, og lære seg hvordan ulik rus virker. - Men det er viktig å ikke bli for oppmerksom. Da kan foreldre virke mer som detektiver enn omsorgspersoner, forklarer undervisningssjefen. Kunsten er å bruke bekymringen til noe positivt.

Klyve er opptatt av at foreldre ikke bør overreagere og heller ikke overse rusbruk blant unge. - Hvis foreldre tar for hardt i når sønnen kommer rusa hjem, vil han kanskje ikke komme hjem neste gang, påpeker han. Klyve mener det er nødvendig at foreldre bruker en dårlig erfaring til noe bra.

Kommunikasjon- Legg grunnlaget for god kontakt også når barnet er 6-12 år og har blitt mer selvstendig. Sørg for nok samvær i denne perioden. Disse årene har lett for å bli litt glemt fordi barna har begynt på skolen og kanskje ikke krever så mye. Arne Klyve mener foreldre som oppnår god kontakt også i disse årene blir viktige forhandlingspartnere for barna når de utforskende årene kommer mellom 13-16 år. - Foreldre som gir barna daglige doser oppmuntring kan se fram mot en stor uavhentet gevinst hvis de ikke fusker for mye. De kan oppleve at jobben er gjort i forhold til russpørsmål når barna er 17 år.

Klyve mener skolen har overtatt mye av kontakten med barna og at foreldre tar fram mer av egne ting. - Dette er bra og naturlig, men fremdeles er det viktig for barna at mor eller far sitter på sengekanten og klør dem på ryggen mens de oppsummerer dagen. Og det er viktig for barn at foreldrene er tilgjengelige.

Ulovlig alkohol før 18 årUndervisningssjefen trekker fram at det er vanlig å utforske alkohol fra ungdommene er 15 år. - Men det er unormalt å utforske andre rusmidler. De unge må prøve litt, erfare å bli våt på føttene. Men foreldrene må finne en plattform og bestemme når det er for mye prøving. Det som er riktig for noen er feil for andre, kommenterer Klyve. Men en ting er Klyve sikker på:
- Ungdom skal ikke få alkohol hjemme før de er 18 år. Det er straffbart og feil i Norge. Jeg pleier å si til foreldre at hvis datteren ble voldtatt akkurat den kvelden de hadde gitt henne vin så ville det føles veldig vondt.

Dessuten er det et intimt samspill mellom rusmidler. Bærum er et eksempel på dette. Her er alkoholvanene mer kontinentale. - Samtidig utforsker unge lettere andre rusmidler som cannabis, medikamenter og såkalte partydop. Derfor mener Arne Klyve at det er fornuftig å ha blikket på den porten som åpnes først, nemlig alkohol.

Ris og ros mot rus
Undervisningssjefen forteller at ungdom selv sier at vennskap blir utviklet og de føler et felleskap når de drikker alkohol. Dessuten synes mange at de blir flinkere til å flørte. Men Klyve legger til at ungdom selv oppgir at de havner i vanskelige situasjoner når de drikker. - De fleste oppgir at de hadde det morsomst på et tidspunkt der de ikke var svært beruset. Når promillen overstiger 0,6-0,7 viser det seg at de ikke har det like gøy.

Stiftelsen Bergensklinikkene drar rundt på skoler i distriktet og snakker med ungdom om rus. - Vi ser at ungdom drikker mindre der vi har kjørt våre programmer.

Rus i tallUndersøkelser blant ungdom mellom 15-20 år viser at under 3% bruker ecstasy og under 15% røyker hasj. Omkring 90% i denne gruppen har egen erfaring med alkohol. Og mens tallet sigarettrøykende ungdom er en av tre i Bergen er det lettere for foreldre å snakke om GHB og ecstasy. - Dette er mer fjernt for foreldre enn sigaretter og alkohol. Foreldrene behøver ikke å vurdere sitt eget forbruk av GHB og ecstasy.

Klyve ser med bekymring på den såkalte -rusbrusen-. - Det er forventet en tidobling i alkoholinntak blant ungdom med denne drikken. Allerede har drikken fått stempel på seg som litt -femi- å drikke. Derfor vil det trolig være flere jenter som vil drikke -rusbrus-. På grunn av sukkeret blir alkoholen lettere tatt opp i blodet.

Snakk om rusDet er viktig at vi tørr å sette rus på dagsorden. Klyve mener det fremdeles er tabubelagt å snakke om rusproblematikk. - Åpenhet på en god måte er viktig for å kunne gjøre noe med slike problemer. Undervisningssjefen har snakket med unge voksne som hadde ønsket at noen tok tak i deres rusproblem i ungdomsalderen. - Dette er ømtålige tema. Men vi må våge å ta de opp, og våge å ta feil, oppfordrer Klyve. Han mener dette gjelder i mange relasjoner. - Lærere, gode venner, voksne og naboer må tørre å spørre om rusvaner på en vennlig måte, avslutter Arne Klyve.