Du har kastet røyken - men hva skal du erstatte den med?

Det er ikke lett å slutte å røyke, selv om de fleste er klar over den enorme helsegevinsten det gir. I en overgangsfase finnes det flere mulige hjelpemidler som kan erstatte nikotinen eller nikotinsuget.

I Norge kan du få kjøpt nikotinplaster, inhalator, nesespray, oppløselige tabletter, sugetabletter, tyggegummi og tabletter.

Her får du en oversikt over det du har å velge mellom:

Nicorette: depotplaster, inhalator, nesespray, oppløselige tabletter (til å legge under tungen) og tyggegummi.

Nicotinell: depotplaster, sugetabletter og tyggegummi.

Zyban: tabletter

NikotinplasterNikotinplasteret frigjør en konstant mengde nikotin i kroppen, nikotinen oppløses rett gjennom huden og kommer inn i kroppen. Plasteret likner på vanlig plaster og kommer i forskjellige former og størrelser, som avgjør mengden nikotin frigitt til kroppen. Plasteret frigir mindre nikotin enn sigarettene, dessuten inneholder ikke plasteret tjære og alle de giftige gassene som finnes i sigaretter. Som regel skiftes plasteret en gang i døgnet. Etter en tid trapper man ned styrken på plasteret til man til slutt kan la være å bruke plaster. Plasteret må settes på hårfri, ren og tørr hud på overarm, hoften eller magen, og presses på i 15 sekunder for at det skal sitte skikkelig. Man bør variere stedet man fester plasteret for å unngå hudirritasjon. Studier har vist at det er lettere å slutte med plaster enn med sigaretter. Årsaken kan være at plasteret holder nikotinnivået i kroppen jevnt, og det blir ingen umiddelbare sug etter nikotin. Dessuten er en vane som forekommer kun en gang pr dag lettere å bryte enn noe som foregår hver time. Noen opplever bivirkninger som lett hudirritasjon, hoste, halsbrann, hikke, og plager fra øvre luftveier er relativt vanlige.

NikotintyggegummiNikotintyggegummiens styrke må også velges i forhold til hvor stort sug du opplever. Vanligvis bruker man 2 mg styrke hvis man røker 24 sigaretter eller mindre pr dag. Normalt er det nok med 8-12 tyggegummier pr dag, dvs ca en pr time. Etter hvert reduseres dosen gradvis. Vanligvis er det nødvendig å trappe ned i ca. 3 måneder, og man kan slutte når man bruker 1-2 tyggegummier pr dag. Å bruke nikotintyggegummi mer enn ett år anbefales ikke.

Tyggegummien skal tygges sakte til smaken kjennes sterkt. Etter dette skal den holdes i munnen til smaken begynner å avta. Man bør unngå å drikke kaffe, cola, fruktjuice eller andre syreholdige drikker det siste kvarteret før man tar en tyggegummi. Tyggegummien skal ikke svelges. Du skal heller ikke kombinere tyggegummien med røyking.

Inhalator, sugetabletter og nesesprayDisse midlene gir en raskere stigning av nikotinnivået i kroppen enn tyggegummi og plaster, og kan skrives ut på resept av fastlegen din. Disse midlene skal også brukes i en periode før man begynner å trappe ned styrken.

For alle disse midlene gjelder det å være tålmodig og ikke gå for fort frem, da kommer gjerne nikotinsuget tilbake. Alle midlene bør kombineres med motiverende terapi, for eksempel i form av et røykesluttkurs. På denne måten har du størst sjanse for å få suksess med forsettet ditt.

ZybanDette medikamentet har en helt annen virkning enn de ovennevnte hjelpemidlene. Zyban inneholder ikke nikotin, men ett stoff kalt Bupropion, som opprinnelig er et antidepressivum. Medikamentet demper røykesuget, men også dette bør kombineres med motiverende støtte, enten ved hjelp av røykeavvenningskurs eller motivasjon fra fastlegen. Zyban er enkelt å bruke; 1 tablett daglig i 6 dager, deretter 1 tablett 2 ganger daglig med 8 timers mellomrom. Denne behandlingen skal startes opp mens personen ennå røyker, og sluttdato for røykingen skal legges til behandlingsuke 2.

Zyban kan gi en økt risiko for kramper, spesielt hos personer som har epilepsi eller av andre årsaker har lavere terskel for å få utløst kramper. Bruker man samtidig nikotinholdige hjelpemidler må blodtrykket følges nøye. Legen din må også vurdere om du bruker medikamenter som kan påvirke Zyban og gi uønskede bivirkninger.

Bivirkningene av medikamentet er som regel milde og forbigående, men kan være kvalme, oppkast, ubehag og smerter fra magen, utslett, konsentrasjonsproblemer, søvnløshet, hodepine, svette og feber blant andre. Noen opplever depresjon, uro eller angst. Noen sjeldnere, mer alvorlige bivirkninger er også rapportert. Medikamentet skal ikke brukes av gravide eller ammende.

Mange lurer på om medikamentet kan kombineres med alkohol, og det kan det for så vidt. Imidlertid kan store mengder alkohol endre krampeterskelen i sentralnervesystemet og sammen med Zyban kan det øke risikoen for kramper. Det er derfor grunn til å bruke alkohol med forsiktighet.

Prisen på 100 tabletter er ca. 1300 kroner, det holder for ca 2 måneder.

Du har etter hvert mange hjelpemidler å spille på hvis du ønsker å slutte å røyke. Det aller viktigste er imidlertid at du selv er motivert, da vil du helt sikkert klare det. Fastlegen din kan hjelpe deg med å vurdere hva som er beste måten å gå frem for at nettopp DU skal slutte å røyke.

Gled deg til et sunnere og friskere liv!!