Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Smerter og stivhet i rygg og kropp

Spørsmål

Jeg er en dame på 39 år, og jobber som barnehagelærer (100%) på en småbarnsavdeling. Jeg plages med smerter i korsrygg/bekken/hofter. Har også vedvarende smerte/stivhet i et område i brystryggen, som igjen gir smerte i brystet, særlig ved dype inn-pust. Stivhet i ledd og muskulatur, særlig på morgenen og på natten. Ofte avbrutt søvn. Dette bedres ved bevegelse.Trener jevnlig. Opplever ukentlig å bli plutselig utmattet, og får da "influensa-lignende" smerter i kroppen. Dette skjer som oftest på slutten av arbeidsdagen eller på ettermiddag/kveld. Operert for prolaps i ryggen 1996. Har vært mye plaget med gjentatte betennelser på ulike steder i kroppen (skuldre, albuer, knær, ØNH). Dette har medført mange runder med antibiotika, kortisonsprøyter, fysioterapi, manuellterapi, osteopat, naprapat, akupunktur og ulike treningsformer. Operert i begge skuldre (kapsulitt/artrose) Operasjon på høyre skulder ikke vellykket. Sliter fortsatt med betennelse i denne. For ett år siden ble det tatt MR av hele ryggsøylen. Det ble funnet en liten prolaps, noe reaktivt ødem rundt is-ledd og noe trange forhold rundt nerverøttene. Min daværende fastlege ønsket å få meg utredet hos en revmatolog på St.Olavs Hospital i Trondheim. Henvisningen ble avvist av revmatologen som mente jeg burde henvises til tverrfaglig ryggpoliklinikk. Her har jeg deltatt på to ulike grupper (trening og smertemestring) uten endring i helsetilstanden. Har forhøyet CK, men ikke utslag på HLA-B27. Har den siste tiden forverret seg og også fått plager med tørrhet i munn, svelg, øyne og underliv. Vanskelig å spise tørr mat, blir sittende fast. opplevelse av klump i halsen også utenfor måltid. Min nåværende fastlege mener det ikke er noe poeng å sende en ny henvisning, og kan ikke hjelpe meg mer. Plagene preger og legger begrensinger på mitt sosiale liv, samlivet og i hvilken grad jeg makter å følge opp egne barn. Vekttap 6 kg siste 2 mnd. Ikke overvektig. Har behov for daglig smertelindring. Hva bør/kan jeg gjøre nå?

Kvinne 39
Svar

Hei,

Og takk for ditt spørsmål. Jeg forstår du har uttalte og langvarige plager fra spesielt ryggen. Men også betydelig utmattelse, influensafølelse og tørre slimhinner. Du er HLAB27 negativ, og MR av ryggen har vist noe forandringer med prolaps og slitasje (trange forhold), som kanskje kan forklare noe av ryggeplagene. Det er bemerket "reaktivt ødem ved IS-ledd" men ingen artritt eller artrittforandringer (leddbetennelse). 

Så først må vi da anta at sykdommer som Bechterev er utelukket - i det HLAB27 og MR av rygg og IS-ledd er beskrevet som negativ. Det er altså ikke denne sykdommen som gir deg ryggsmertene og stivheten. Jeg vil og anta at det på noe punkt har vært gjort MR av skuldrene, og at det heller ikke her har vært påvist synovitt/artritt som årsak til plagene (kapsulitt og artrose er noe annet). Så, disse plagene håndteres ofte best på fys.med eller rehabiliteringsinstitusjoner. Jeg vil foreslå at du tar opp rehabilitering vedrørende rygg (og evt skuldre) med din fastlege, om dette kan være noe for deg?


Så til de neste punktene: ufrivillig vekttap skal utredes av lege, så dette må du ta opp med din fastlege. Kan hende har det ingenting med dine andre plager å gjøre, kanskje er det smertebetinget, eller har en annen helt naturlig forklaring. Men det skal vurderes av lege.

Du forteller at det har tilkommet tørre slimhinner - noe som kan være et symptom på Sjøgrens syndrom. Dette er en revmatisk sykdom som er karakterisert av spesielle antistoffer (ANA, anti-SSA og anti-SSB) og redusert produksjon av spytt og andre serøse væsker. Mange med denne lidelsen plages med tretthet og muskel-skjelettsmerter. Det er enkelt å ta denne blodprøven og du bør ta opp med dinf astlege hvorvidt dette er gjort. Spytt- og tåreproduksjon kan også enkelt måles. 

Forhøyet CK skal også av og til utredes, avhengig av hvor høy denne er. Det er store individuelle forskjeller i hvor CK-nivået ligger hos friske, men blodprøven kan også av og til være et tegn på sykdom i muskulatur. 


Jeg foreslår også at diskuterer med din fastlege om du har symptomer på fibromyalgi, som er et smertesyndrom. Det høres ut for meg som du har en del symptomer på dette: med mye smerter, ledsaget av tretthet og andre plager. I tillegg har du jo artrose og degenerative forandringer, som kan være en slags forløper for fibromyalgiske plager, opprettholde og forverre symtpomene. Det samme gjelder revmatiske inflammatoriske sykdommer: tilstandene påvirker hverandre. Generelt skal man være forsiktig med å forsøke å medisinere kroniske smertetilstander, da det har lite effekt. Dersom NSAIDS (feks Vimovo) fungerer, kan du ta dette ved behov. For mange er det nyttig å få en slags forklaring på symptomene, for deretter søke kunnskap om mekanismer og hva man kan gjøre for å håndtere dette best mulig. Det er uansett av uvurderlig verdi at du klarer å trene - det vet jeg koster for mange, men det er uhyre viktig! Jeg antar at du har fått grundige instrukser både på fys.med og via fysioterapeuter tidligere og at du selv og har prøvd deg frem med ulike treningstilnærminger. Generelt anbefales intervalltrening kombinert med styrke og bevegelighetstrening (med mindre du har hypermobile ledd). Målet skal ikke være at du blir i så mye bedre form, men at du oppnår best mulig kontroll med smertene og størst mulig velvære og energinivå. 


Så, i et forsøk på oppsummering: vekttap og munntørrhet må du ta opp med din fastlege. Det kan ha sammenheng med dine andre plager, men trenger jo slett ikke det. Fortsett på det gode sporet med trening, søk å få en forklaring på din uttalte smerteproblematikk og diskuter med dine behandlere om et rehabiliteringsopphold kunne ha vært noe for deg. 


Håper dette var til noe nytte - god bedring!