Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kløe og unormale prøvesvar

Spørsmål

Hei, jeg er en 46 år gammel kvinne som stort sett har vært helt frisk hele livet. For et halvt år siden opplevde jeg tiltagende kløe over store dele av kroppen. Verst var kløen på føtter, legger, i skrittet og tildels på ryggen. Legen foreslo initielt Cetrizin mot plagene og jeg fikk beskjed om å komme tilbake om ikke kløen forsvant etter en tids bruk. Kløen gav seg ikke og etter nye tre mnd. ble det tatt blodprøver. Prøvesvarene gav ingen forklaring på kløen og det er nå konkludert med at den skyldes urtikaria. Det som imidlertid er urovekkende er funn av antistoff som peker i retning av MCTD i prøvene. Prøveresultat er som følger, målt i U/ml: Revmatoid faktor (<12,5), Revmatoid faktor IgM (0,7), CCP IgG (0,6), ANA IgG (0,8). dsDNA IgG (1,8), RNP U1 IgG (15), Sm (D3) IgG (1,2), SSA IgG (0,3), SSB IgG (0,4), Scl70 IgG (0,7), CENP B IgG (<0,4), Jo1 IgG (0,3). Videre og uten benevning: dsDNA IgG (<10), Glatt muskulatur IgG (40), Mitokondrie IgG (<20), Transglutaminase IgA (0,1 U/ml), Deamidert gliadinpeptid IgG (<0,4 U/ml), IgG (10,2 g/l), IgA (1,96 g/l). Alle utenom tre er innenfor normalen. De tre som er over referanseverdi er ANA IgG som henger sammen med RNP U1 IgG verdi på 15, samt antistoff mot glatt muskulatur på 40. Jeg vet imidlertid ikke om dette er høye verdier, og jeg skulle gjerne visst hvor pålitelige disse målingene var. Jeg kan nevne at av andre plager kjenner jeg i perioder på smerte/svakhet ved tommelens grunnledd. Jeg er også antagelig kommet i overgangsalderen, uten at dette plager meg nevneverdig. Det er tynt med familiehistorikk, min far døde veldig ung og min mor døde 63 år gammel, av det man mente var magesår (ble aldri sjekket) men slet med leddgikt og magesmerter de siste årene. Jeg vet jeg burde slå meg til ro med at jeg ikke er syk nå, og at man gjerne kan være disponert for noen sykdommer uten noensinne å bli syk, men jeg skulle gjerne hatt en annens mening om hvorvidt disse resultatene er urovekkende eller noe jeg bare bør legge bak meg.

Kvinne 46
Svar

Hei,


Og takk for ditt spørsmål. Du er altså en ellers frisk kvinne som har vært plaget med uttalt kløe det siste halve året. Du skriver at de har konkludert med urikaria, men du forteller ikke om noe utslett (men regner med du har det innimellom, siden de har konkludert med denne diagnosen). Ellers nevner du få andre symptomer, litt svkahet i tommelens grunnledd og du har kanskje kommet i overgangsalderen.


ANA er positiv i omtrent 17% av den helt friske befolkningen. Undergruppen anti-RNP er mer spesifikk på bindevevssykdom, men 15 er et svært lavt titer, så lavt at jeg knapt ville regnet den som positiv ved den laben jeg bruker (men forskjellige laber bruker ulike analysemetoder av og til, og sånn sett er egentlig ingen av verdiene mulige for meg å tolke). Men jeg tror de fleste steder i Norge som gjør disse undersøkelsene i dag vil nok anti-RNP på 15 være såvidt positiv. I så lavt titer er prøven uspesifikk. Anti-glatt muskulatur er en markør for autoimmun leversykdom, jeg kan ikke vite om verdien er høy eller lav uten å kjenne laben osv. Også denne prøven er også svakt positiv hos en del helt friske.


Å tolke slike prøvesvar er en legeoppgave, ikke en pasientoppgave. Du skal derfor snakke med legen som har rekvirert de. Dersom anti-RNP fortsatt er positiv ved en gjentatt senere prøve, eller fastlegen mener du har noen som helst tegn til bindevevssykdom for øvrig, er det ikke galt å be om en vurdering av en revmatolog. Men den lave verdien i seg selv betyr altså lite.


Det er heller ikke mulig å si noe om om friske med anti-RNP på noen måte er disponert for senere sykdom, det vet vi faktisk lite om. Men, et nesten obligat symptom på MCTD er såkalt Raynauds fenomener, eller likfingre. Det vil si at fingrene skifter unormalt mye farge ved kuldeeksponering. Dersom du har dette ville jeg bedt om vurdering av revmatolog. Men igjen - dette er kompliserte prøvesvar å vurdere - anti-RNP forekommer også ved andre sykdommer, og hos friske. Altså: en legeoppgave sett i sammenheng med symptomer og øvrige funn.


Håper dette var til noe nytte, lykke til!