Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Immunsuppressiva hos skrøpelige eldre

Spørsmål

X er 75 år, har RA og behandles med Symponi inj.månedlig og Prednisolon 2,5mg dagl. Hun er nå sterkt hemmet av sin Alzheimer, kan gå, men sitter i rullestol for det meste. Hun spiser meget langsomt. Sopp i munnen, fingre,tær og nedentil. Er inkontinent, dvs. Bruker bleier oG har stort ubehag av stell nedentil pga sår hud. Behandling med mykostatin mikstur, hvitvask og canestenkrem hjelper, men dette har vart i 3-4 måneder. Kan det være noe annet som hjelper bedre?

Kvinne
Svar

Hei,


Og takk for et spørsmål. Du lufter et utfordrende og svært relevant spørsmål. X er altså sterkt hemmet av Alzheimer, og har dårlig helse på flere måter. Nå plages hun av sopp som ikke gir seg, og selvfølgelig gir betydelige plager. 

Hun har også revmatoid artritt og behandles med Simponi og en liten dose prednisolon. Simponi er et såkalt biologisk medikament, og relativt nytt. Det er et potent immundempende medisin, en såkalt TNF-hemmer. 

Pasienter som immunsupprimeres har høyere risiko for infeksjoner, også for overfladiske soppinfeksjoner som i munn og nedentil. Vanskelig behandlbare slike infeksjoner kan anses som en bivirkning av medikamentet. Det er klart, at helsetilstanden for øvrig, og det at pasienten er inkontinent og sitter i rullestol, i seg selv også gir risiko for slike komplikasjoner. Likevel: det er ansolutt mulig at leddgiktsbehandlingen forverrer, forlenger og til dels forårsaker problemet nå. 

Det skal absolutt vurderes om medikamentet kan pauses, om det er grunn til å forsøke et annet medikament, eller om man på sterk indikasjon bør fortsette til tross for de plagsomme soppinfeksjonene. Dette kan være en vanskelig vurdering, og må gjøres av lege. Det avhenger av ulike faktorer: hvor hissig er leddgiktssykdommen, hvor fredelig er den nå, er hun i remisjon, hvor lenge har hun vært i remisjon, hva vil konsekvensen av et oppbluss i grunnsykdommen være, hvor vanskelig har den tidligere vært å behandle, finnes det andre aktuelle medikamenter osv. Behandlende revmatolog bør ha noe å si i den vurderingen. 

Immunsupprimerte pasienter med soppinfeksjoner i hud må også vurderes av lege for systemisk behandling  - altså tablettbehandling (Flukonazol). Det er jo det første som må gjøres, da dette kan hjelpe meget fort og effektivt.


Generelt bør man ha lav terskel for legevurdering hos skrøpelige eldre, og i alle fall hos de som i tillegg er immunsupprimerte. 

 

Håper dette var til nytte.