Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Betydning av positiv anti-Centromer

Spørsmål

Hei! Jeg har 36 år og har siden 2012 vært ANA positiv og positiv på anticentromer. Jeg var hos revmatolog i 2012 som mente det var et tilfeldig funn og at jeg ikke er syk. Jeg har i senere tid opplevd både hudutslett og plager med plutselig svie i øynene , samt verk diverse steder i kropp, hodepine og svimmelhet. Hudlege mener jeg har eksem/psoriasis. Jeg var sist hos revmatolog for 1 år siden, han undersøkte meg ifht sklerodermi, samt gikk over ledd med ultralyd . Han mente jeg fortsatt er helt frisk selvom jeg har positive prøver . Anticentromer er nå på 33, startet med 11 i 2012. Jeg vet den ikke er spesiell høy, men samtidig så er den stigende. Men hva vil det si for kroppen og være positiv ? Kan mime symptomer nå Skyldes forhøyet antistoff ? Hva anbefaler du videre av evt. Oppfølgning ?

Kvinne 36
Svar

Hei,


Og takk for ditt spørsmål. Du har altså fått påvist en svak positiv anti-Centromer for en del år siden. Du stiller noen meget relevante og ytterst vanskelige spørsmål! Jeg skal forsøke så godt jeg kan under, men jeg kan ikke gi deg helt klare fasitsvar, for her er det mye vi ikke vet.

Vi vet at en stor andel av den helt friske befolkningen produserer såkalte autoantistoffer. Ca 5-10 ev den generelle befolkningen har positiv ANA uten at dette har noen betydning for dem eller deres helse, og vil heller ikke få det. Andelen med slike antistoffer øker med alderen. Så er det en del sjeldnere, men absolutt forekommende, at ellers friske produserer med spesifikke antistoffer, som f.eks anti-Centromer. En høy verdi er et mer robust tegn på sykdom enn en lav verdi. En lav verdi i seg selv betyr lite eller ingenting, men en lav verdi sett sammen med noen andre spesielle funn og symptomer kan være utgjørende for diagnose vs ikke-diagnose. For at disse prøvene skal ha klinisk verdi og være til nytte for oss er det derfor helt essensielt hva såkalt pretest sannsynlighet for sykdom er. Hvis sannsynligheten for denne sykdommen hos denne pasienten er ekstremt lav - betyr blodprøven da tilsvarende lite. Og motsatt. Om du forstår dette litt avanserte resonnementet. 

Jeg utreder av og til pasienter som har en mer eller mindre tilfeldig påvist positiv anti-centromer. Jo "dårligere" grunn til å ta prøven, jo mindre er sannsynligheten for å tro at den representerer sykdom. Men, siden anti-centromer er markør for en således alvorlig sykdom, som systemisk sklerose, er vi likevel på vakt. 

Det vanligste og typisk aller tidligste symptomet hos denne pasientgruppen er Raynauds fenomener - altså likfingre. Om man har reelle likfingre (med hvit og blå eller rød fase) og påvist dette antistoffet, utreder vi typisk nøye, med kartlegging av hud, indre organer osv. En viktig undersøkelse i denne sammenheng er kapillaroskopi - en enkel undersøkelse hvor vi undersøker de minste blodårene i kroppen, i neglesengene, med et mikroskop. En normal kapillaroskopi er et veldig godt tegn. 

Nå har du blitt utredet av revmatolog flere ganger, og man finner heldigvis ikke tegn til sykdom hos deg. Utslett som eksem/psoriasis er ikke relatert til typen sykdom man utreder hos deg. Øvrige symptomer er også ganske uspesifikke. Men man skal alltid ta en revurdering ved nytilkomne symptomer hos pasienter med slike antistoffer. Jeg foreslår at du igjen tar det opp med fastlegen din, for å få en slags avklaring på når du evt skal ta kontakt igjen. Jeg kan ikke svare på om du er godt nok utredet og hvor lenge til neste runde evt skulle skje uten å ha sett deg selv. Som jeg har sagt: spesielt om du utvikler Raynauds fenomener er det grunn til å gå en ny runde. 

Jeg håper dette var til noe nytte - men det er ikke lett å svare generelt på dette spørsmålet. Man må ha hele historien og pasienten til stede selv for å kunne anlsa om dette er et prøvesvar som bør følges opp regelmessig eller ikke.