Hvordan diagnostiseres fibromyalgi?

Fibromyalgi er en langvarig smertetilstand i kroppens muskler, sener og ledd. Diagnosen stiller man på bakgrunn av spørsmål og undersøkelse av lege.

MUSKELSMERTER: Smertene ved fibromyalgi kan være dype og verkende, og de kan "vandre" rundt i kroppen. Foto: Olena Yakobchuk / Shutterstock / NTB
MUSKELSMERTER: Smertene ved fibromyalgi kan være dype og verkende, og de kan "vandre" rundt i kroppen. Foto: Olena Yakobchuk / Shutterstock / NTB Vis mer

Fibromyalgi er en kronisk smertetilstand med utbredte kroppssmerter i muskler, skjelett og senefester. I tillegg er nesten alltid andre symptomer som utmattelse, søvnproblemer, konsentrasjon- og hukommelsesvansker, hodepine eller depressive symptomer til stede (3,4).

Typisk for smertene ved fibromyalgi er smerter i muskler og senefester i albuer, nakke, bakhodet, skuldre, i bekkenet, hofter og knær. Smertene kan variere i intensitet fra dag til dag (2). Karakteristisk for fibromyalgi er også det man kaller for «triggerpunkter» som er bestemte punkter på kroppen som er unormalt ømme ved kun et lett trykk (1).

Man er ikke helt sikker på hvorfor noen får fibromyalgi, men flere som har tilstanden forteller om at symptomene begynte etter en lengre periode med tøff psykisk eller fysisk belastning (2).

image: Fibromyalgi: Brita og Susanne har en usynlig sykdom, som gir intense smerter og utmattelse

Fibromyalgi: Brita og Susanne har en usynlig sykdom, som gir intense smerter og utmattelse

Årsaken til fibromyalgi er sannsynligvis sammensatt av flere faktorer, og flere kvinner enn menn får sykdommen. Man tror at personer med fibromyalgi opplever noe man kaller for sensitivisering. Hvis kroppen blir utsatt for smerte over lengre tid, kan hjernen etterhvert bli aktivert til å oppfatte smerte som sterkere enn det den vanligvis er (2).

Det er enighet om at «hovedproblemet» ved fibromyalgi stammer fra sentralnervesystemet og innebærer en forsterkning av smertefølelsen (4).

LES OGSÅ: Sak om fibromyalgi fra 2021

Er fibromyalgi en diagnose?

Ja, fibromyalgi er en egen diagnose. Det er en såkalt «klinisk diagnose» fordi den ikke kan støtte seg på svar fra laboratorie- eller bildeundersøkelser.

Diagnosen baserer seg på typiske symptomer og tegn på fibromyalgi, og for å få diagnosen må man oppfylle visse kriterier. Det er altså ingen blodprøve eller bildeundersøkelse som kan vise at man har fibromyalgi.

Hvor og hvordan utredes fibromyalgi?

Utredning av fibromyalgi skjer ofte i samarbeid med fastlegen. Legen stiller deg spørsmål og undersøker deg. Noen ganger kan det ta tid og være utfordrende å komme frem til diagnosen fordi symptomene kan være diffuse og passe til flere sykdommer.

Det er viktig å utelukke andre årsaker til smertene. For eksempel kan noen infeksjoner, ledd- og nervesykdommer ha lignende symptomer, men de vil kreve egen behandling. For å utelukke andre sykdommer tar legen noen ganger blodprøver og bildeundersøkelser. I noen tilfeller kan man bli henvist til revmatolog (spesialist på bevegelsesapparatet) for avklaring av diagnosen (1).

LES OGSÅ: Trett og sliten? Dette kan være årsaken

UTREDNING AV FIBROMYALGI: Legen din vil stille deg spørsmål og gjøre en undersøkelse av deg. Hvis legen mistenker fibromyalgi vil hun bruke et skjema som heter "Fibromyalgi 2016 kriteriene". Foto: Agenturfotografin / Shutterstock / NTB
UTREDNING AV FIBROMYALGI: Legen din vil stille deg spørsmål og gjøre en undersøkelse av deg. Hvis legen mistenker fibromyalgi vil hun bruke et skjema som heter "Fibromyalgi 2016 kriteriene". Foto: Agenturfotografin / Shutterstock / NTB Vis mer

Fibromyalgi-kriteriene (Fibromyalgi 2016 kriterier)

Visse kriterier må være oppfylt for å diagnostisere fibromyalgi. Legen bruker da et spørreskjema som heter «Fibromyalgi 2016 kriteriene».

Spørreskjemaet består av to hoveddeler, hvor den ene delen handler om smerter (Widespread Pain Index) og den andre delen handler om andre symptomer (Symptom Severity Score).

I smertedelen går man gjennom 19 kroppsdeler og gir skår etter om det er smerte i den kroppsdelen eller ikke. I delen som handler om øvrige symptomer skårer man om man i tillegg til kroppssmertene har symptomer som utmattelse, søvnproblemer, hukommelse-/konsentrasjonsvansker, magesmerter, depresjon eller hodepine.

image: Fibromyalgi? Dette bør du spise

Fibromyalgi? Dette bør du spise

Til slutt ender man opp med en «Fibromyalgi-skår» som går fra 0-31. Man må ha en viss skår innenfor de to hoveddelene av spørreskjemaet for å få diagnosen fibromyalgi. I tillegg må symptomene ha vært til stede i minst 3 måneder (3).

Det er mulig å ha diagnosen fibromyalgi samtidig som man har en annen diagnose (som for eksempel leddgikt) (3).

LES OGSÅ: Kan smerter måles?

Kilder:

  1. Store medisinske leksikon, Fibromyalgi
  2. Helsebiblioteket.no, Fibromyalgi
  3. NTNU.no, Fibromyalgi-kriteriene
  4. BMJ, Best Practice, Fibromyalgia
    Kilder er brukt 07.09.21.