Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Utlsag på antistoff-prøver

Spørsmål

I begynnelsen av april (2018) gikk jeg til legen etter å følt noe ikke stemte siden et år tilbake... ekstrem fatigue,leddsmerter, influensa følelse, vekt tap, hår tap, nerve smerter, nummenhet, mage problemer, ustø, svimmel, inkontinens, mye migrene etc... første tanke hos fastlegen var vitamin mangler... viste d3 mangel.. fødde frisk gutt i mars 2017. Legen misstenkte etter CT/MR av abdomen kom tilbake fin, at det kanskje var snakk om bektherevs.. og bestilte ANA screening.. den var positiv, å under gruppene dsDNA, anti-sm, SSA ro 52, og ro60. Henvisning ble sendt til reumatolog. 4 mnd seinere etter nyoppstått raynauds fikk de purret slik at jeg fikk en kort time. Der ble det bestemt at jeg skulle bli lagt inn på vurderings opphold. Men nå i forkant har jeg tatt ny runde med blodprøver å blir mer forrvirret.. fordi nå er jeg ikke positiv på SSA lengre. Men i gråsone og nytt er cenp-b, RF( som jeg var negativ på første gabg) dessuten pr3 ANCA positiv nå.. først tydde alle symptomer og blodprøver på lupus/ sjøgrens.. men nå skjønner jeg ingenting.. kan pr3 ANCA være positiv ved sjøgrens/lupus? Og hvorfor plutselig utslag på cenpb? Er videre henvist til MR av hode PG nevropati. Spørsmål er om dette kan være Wegener? Å er det da ikke viktig med rask behandling?.

Kvinne 32
Svar

Hei,

Og takk for ditt spørsmål. Det er altså gjort en revmatologisk utredning hos deg, og det er en del antistoffer som slår ut som forvirrer deg. Det forstår jeg godt! Dette er et komplisert fagfelt, som innebærer vanskelige vurderinger, og man må se en rekke funn og undersøkelser i sammenheng. Med andre ord - en spesialistoppgave. Og i ditt tilfelle, ikke bare en spesialistoppgave, men en spesialist har funnet grunn til å legge deg inn for å gi deg endelige svar. 

Med andre ord: det er ikke din jobb å forsøke å tolke prøvesvarene og/eller hva de betyr. Det er nå revmatologsik avdeling sin jobb. Den som har tatt den siste blodprøven av deg har også ansvar for å agere dersom det er noe i blodprøvene som må reageres på fortere enn planlagt. Og det har han eller hun helt sikkert vurdert.


Forskjellige laboratorier bruker forskjellige målemetoder, og noen ganger slår prøver positivt ut på ett laboratorium men ikke på et annet (dersom prøven er svak positiv). Derfor gjentas ofte prøvene. I tillegg ser vi av og til "immunologisk støy" - at noen pasienter (eller noen friske og) slår svakt positivt ut på en rekke antistoffer som i kombinasjon vil være veldig uvanlig - altså antistoffer som tyder på helt forskjellige revmatiske lidelser (som hos deg - anti-Cenp og ANCA peker jo i retning av to helt forskjellige sykdommer, og du har ikke fått begge sykdommene på en gang). Antistoffbildet kan også endre seg, spesielt tidlig i sykdomsforløp. ANCA i lave titre ser vi av og til uten at vi har noen som helst mistanke om underliggende vaskulitt, og vi stiller heller aldri en diagnose basert på en blodprøve alene.


Det siste er viktig: revmatiske diagnoser stilles ikke på bakgrunn av en blodprøve, det være seg antistoff eller annet, alene. Igjen, dette er komplisert, og en spesialistoppgave å vurdere. Ikke en pasients. Jeg skal selvfølgelig heller ikke forsøke meg på noen diagnostisering her, dette er sammensatt. 


Jeg foreslår jeg at du kontakter fastlegen din og ber om en vurdering av om det burde purres eller gjøres andre tiltak på bakgrunn av de siste blodprøvesvarene (evt den legen som har rekvirert prøvene). En lav pr3-ANCA alene er ikke i seg selv alltid grunn til det, men det er ikke mulig for meg å si noe mer om dette uten å kjenne hele sykdomsbildet og ikke minst titeret (hvor mye forhøyet) prøvene er (og hvor lenge det er til du skal innlegges). Jeg skal heller ikke forsøke å tolke de andre antistoffene hos deg, dette vil de gå grundig gjennom når de utreder deg. Men som du forstår, bildet er sammensatt, antistoffer hjelper oss i utredningen, men kan og fremstå veldig forvirrende, og en spesialistoppgave å tolke.


Lykke til!