Petter Morten Pettersen
lege

Petter Morten Pettersen

Petter Morten Pettersen er en lege som har jobbet som frilansjournalist i mange år, blant annet for Tidsskrift for den norske legeforening og Dagens Medisin, ved siden av fulltidsjobb som lege i spesialisering innen ortopedi.