Kristina Jacobsen
jordmor

Kristina Jacobsen

Kristina var ferdig utdannet jordmor i 2008. Hun har jobbet på Føderiket (fødestuen til Rikshospitalet), som kommunejordmor og daglig leder i firmaet Hjemmefødsel (privat jordmortjeneste som tilbyr svangerskapsoppfølging, hjemmefødsel og barselomsorg) Kristina har jobbet som hjemmejordmor i 10 år, og hjulpet 260 par med å føde barnet sitt hjemme. Kristina har også videreutdanning i ammeveiledning. Kristina har skrevet vår oversikt: gravid uke for uke.