Katharina Eimind
lege

Katharina Eimind

Katharina er utdannet lege og er nå i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri. Hennes utdanning og erfaring: - psykologi grunnfag (Universitetet i Oslo) - idrett grunnfag (Norges Idrettshøgskole, Oslo) - cand. med (medisinsk embetseksamen) fra Universitetet i Oslo - lege ved nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet - turnuslege ved Sykehuset i Vestfold og ved legekontor i Tønsberg - Sykehjemslege