Jan Øyvind Holm
hudlege

Jan Øyvind Holm

Jan-Øivind Holm er legespesialist i hud-og veneriske sykdommer. Han arbeider som overlege ved Oslo Universitetssykehus og er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Hans spesialfelt er eksemsykdommer, og da gjerne kontakteksem fremkalt av allergier eller skadelige miljøpåvirkninger.