Friederike Rieger
lege

Friederike Rieger

Friederike Rieger er spesialist i allmennmedisin med tysk bakgrunn og en tysk doktorgrad. Hun har norsk godkjenning som lege og har jobbet som lege i Norge siden 2004. Hun har bred erfaringsbakgrunn fra geriatrisk (aldersmedisinsk) sykehus, som fastlege, fra barne- og ungdomspsykiatrien og fra distriktspsykiatrisk senter med voksenpsykiatri.