Elisabeth Lofthus
sykepleier

Elisabeth Lofthus

Elisabeth er redaktør på Lommelegen.no. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i psykiatri . Hun har yrkeserfaring fra psykiatri og har også jobbet som fagsykepleier. Elisabeth har lang erfaring fra helsejournalistikk og kvalitetssikring av medisinsk informasjon.