Brage Ulvmoen
medisinstudent/journalist

Brage Ulvmoen

Brage er legestudent med lisens ved Universitetet i Tromsø. Han har tidligere studert psykologi og jobbet ved røntgenavdeling. Gjennom praksisutplasseringer har han erfaring fra ortopedisk avdeling, hjertemedisinsk og lungemedisinsk avdeling i tillegg til allmennmedisin. Nå jobber han som legevikar ved rusavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge.