Anneli Moholt
lege

Anneli Moholt

Dr. med. Anneli Moholt ble ferdig utdannet som lege ved Universitetet i Tromsø i 2017, og har deretter fullført lege i spesialisering del 1 (tidligere turnustjeneste) ved UNN (Universitetssykehuset Nord-Norge) Tromsø. Hun har nå startet i spesialisering innen nukleærmedisin ved UNN Tromsø