Anne Kristine Bergem
lege

Anne Kristine Bergem

Anne Kristine Bergem er psykiater med lang erfaring fra psykisk helsevern. I dag er hun universitetslektor. I tillegg har hun ulike styreverv, skriver spalter og er en stemme i det offentlige rom om temaer knyttet til psykisk helse og barn og unge spesielt. Hun er tidligere overlege/avdelingsoverlege ved Regional sikkerhetsavdeling Helse Sør-Øst og leder av norsk psykiatrisk forening.