Psykoser

Psykoser er en gruppe sinnslidelser som er kjennetegnet ved forstyrret virkelighetsoppfatning, uro, forvirring og underlig atferd.

REALITETSBRIST: Ved psykose har man vansker med å forholde seg til virkeligheten. Noen kan bli engstelig og redd av skremmende vrangforestillinger og hallusinasjoner. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
REALITETSBRIST: Ved psykose har man vansker med å forholde seg til virkeligheten. Noen kan bli engstelig og redd av skremmende vrangforestillinger og hallusinasjoner. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Psykoser er en gruppe sinnslidelser som er kjennetegnet ved forstyrret virkelighetsoppfatning der evnen til å teste realiteten er som regel betydelig redusert eller borte.

Definisjon:

Ifølge retningslinjen fra Helsedirektoratet beskriver psykose en sammensatt gruppe av ulike psykiske lidelser som har til felles at den syke har enten nedsatt eller manglende evne til å teste realiteten.

Årsaker:

Psykotiske symptomer kan ha helt forskjellige årsaker:

1. Alvorlig psykisk lidelse

Psykotiske symptomer kan utvikles ved alvorlige psykiske lidelser som for eksempel:

2. Rusmidler

Rusmidler kan utløse eller forverre psykoser. For eksempel:

image: Ruslidelse og psykisk sykdom, kalles ROP-lidelse

Ruslidelse og psykisk sykdom, kalles ROP-lidelse

3. Andre årsaker

  • Forgiftninger (blant annet med tungmetaller)
  • Fysisk sykdom: En kraftig infeksjon eller en annen indremedisinsk sykdom kan utløse en psykose. Dessuten kan man få psykotiske symptomer som reaksjon etter store kroppslige skader eller etter en operasjon.
  • Også abstinens kan føre til psykotiske symptomer.
  • Medikamenter: Noen medikamenter (for eksempel kortisonpreparater) eller kombinasjonen av flere legemidler kan føre til psykotiske symptomer. Særlig eldre personer er utsatt.

Symptomer

Hvordan en psykose arter seg og fremstår kan variere meget fra individ til individ. Selv om en og samme person har flere episoder med psykose kan symptomene være ulike for hver episode.

Tidlige tegn

Hos de fleste kan personer som kjenner pasienten godt se tegn på at personen er plaget av noe før psykosen oppstår. Slike tidlige tegn kan for eksempel være at personen endrer atferd ved å slutte med sin hobby, at vedkommende isolerer seg fra venner og familie og/eller viser tegn på angst/panikk. Også søvnforstyrrelser, inklusive å snu døgnet, kan være tidlige tegn på psykose. Ofte er psykose forbundet med funksjonsfall, for eksempel at den syke presterer dårligere på jobb eller på skolen.

Tre hovedsymptomer

Det finnes tre hovedtyper av symptomer som kjennetegner psykoselidelser ifølge Helsedirektoratets retningslinje:

  • Realitetsbrist
  • Funksjonsfall
  • Forstyrrelser i tekningshastigheten
  • Forstyrrelser i følelseslivet. (for eksempel angst, depresjon).

Vrangforestillinger

Den syke kan ha feilaktige og absurde oppfatninger (vrangforestillinger) eller feiltolkninger, for eksempel om å bli forfulgt, om overnaturlige fenomener, om at verden er i ferd med å gå under, eller om at tankene stjeles eller kringkastes.

image: Ville du kjenne igjen et akutt delirium? Mange helsepersonell gjør ikke det...

Ville du kjenne igjen et akutt delirium? Mange helsepersonell gjør ikke det...

Hallusinasjoner

Den syke kan også ha hallusinasjoner, for eksempel høre stemmer som snakker til ham eller føle at insekter kryper på kroppen hans.

Les mer om hallusinasjoner

Tankekaos

Tenkningshastigheten kan også være forandret. Hvis tankene går raskere enn normalt, kan det gi seg utslag i at personen snakker mye og fort. Hvis de går langsommere enn normalt, kan talen bli langsom og det kan oppstå lange pauser eller talen kan bli avbrutt midt i setningen. Personen beskriver ofte tankekaos.

Atferdsforstyrrelser

Atferdsforstyrrelser kan forekomme. Den syke kan være urolig, forvirret. Angst og impulsivitet forekommer, noe som kan medføre økt irritabilitet og aggresjon, i noen tilfeller også vold. Men den syke kan også være følelsesmessig avflatet, apatisk og tiltaksløs (negative symptomer).

De psykotiske symptomene kan være mer eller mindre tydelige. Noen ganger er man ikke i tvil, andre ganger kan det være vanskelig å oppdage at det dreier seg om en psykotisk tilstand.

Behandling med medisiner

Behandlingen av psykose retter seg som regel etter grunnsykdommen.

Psykoser kan behandles med antipsykotika. Denne typen medisin ble oppdaget på 50-tallet og førte til en revolusjon i behandlingen av psykoser. Mange som tidligere ville ha vært avhengig av lange opphold i psykiatrisk sykehus, får i dag muligheten til å leve et godt liv utenfor institusjon.

Antipsykotika har effekt ved psykoser fordi de virker i ulik grad dempende, hemmende og beroligende. Disse effektene kan være til god nytte ved psykoser med mye psykisk uro, mens de hos andre oppleves som en uønsket bivirkning. En stor fordel med antipsykotika er at de ofte gjør det lettere for den syke å ta del i andre behandlingsformer, som psykoterapi, miljøterapi og sosial ferdighetstrening.

image: Oversikt: Psykiske lidelser

Oversikt: Psykiske lidelser

Innleggelse på sykehus

En akutt psykose krever ofte behandling på sykehus. Men en psykotisk pasient forstår ofte ikke at han er syk, og situasjonen kan oppstå at pasienten ikke ønsker en innleggelse eller aktiv motsetter seg en innleggelse.

For å hindre at psykotiske pasienter lider overlast (mulighet til helbredelse eller vesentlig bedring blir betydelig redusert) eller skader seg selv eller andre, har vi lovbestemmelser som gir mulighet for tvangsinnleggelse i slike situasjoner (Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern – se linken nedenfor).

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Friederike Rieger PSYKISK HELSE
Få svar innen 3 dager for 299,-

Kilder:

1) LVH.no: Akutt psykose 2) Helsebiblioteket: Hva er en psykose? 3) Helsenorge: Psykoser 4) Lovdata

Denne artikkel er delvis basert på en eldre, kortere artikkel på Lommelegen, skrevet av
Cecilie Arentz-Hansen og Kåre Moen, leger 24.06.2003.