Ustabil personlighetsforstyrrelse (borderline)

Svingende følelser, vansker med impulskontroll, følelse av utrygghet og ustabile forhold til andre mennesker kjennetegner ustabil emosjonell personlighetsforstyrrelse.

FØLELSENE SVINGER: Ved borderline kan humøret og følelsene for andre variere sterkt, og gå fra det ene ytterpunktet til det andre i løpet av kort tid.
FØLELSENE SVINGER: Ved borderline kan humøret og følelsene for andre variere sterkt, og gå fra det ene ytterpunktet til det andre i løpet av kort tid. Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse kalles også: borderline personlighetsforstyrrelse, aggressiv personlighetsforstyrrelse, eksplosiv personlighetsforstyrrelse eller impulsiv personlighetsforstyrrelse. (2)

Hva er ustabil emosjonell personlighetsforstyrrelse?

Kjennetegnet på en emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse er ustabile forhold til andre mennesker, både i jobbsammenheng og på det personlige planet. Mange beskriver en kronisk tomhetsfølelse, og humøret og følelsene for andre kan variere sterkt, og gå fra det ene ytterpunktet til det andre i løpet av kort tid, vekslende mellom idealisering av en person til fullstendig nedvurdering. De kan ha betydelige problemer med impulskontroll, spesielt med tanke på pengebruk, sex, rusmisbruk og mat. (5)

Denne saken baserer seg på den gjeldende internasjonale klassifikasjonen av personlighetsforstyrrelser kjent som ICD-10, men dette systemet er under revisjon og hvordan personlighetsforstyrrelser defineres og inndeles vil endre seg i den kommende utgaven, ICD-11.

LES OGSÅ:
image: Oversikt: Ulike personlighetsforstyrrelser

Oversikt: Ulike personlighetsforstyrrelser

Flere symptomer

  • Impulsive handlinger, uten å tenke på konsekvensene.
  • Stemningsleiet er uforutsigbart og svingende. Pasienten har en tendens til sterke følelsesutbrudd og manglende evne til å kontrollere eksplosiv atferd.
  • Det foreligger også en tendens til kranglete oppførsel og konfliktsøkende atferd, særlig hvis impulsive handlinger blir hindret eller kritisert. (2)

To ulike typer ustabil personlighetsforstyrrelse:

Ifølge ICD-10 kan man dele inn diagnosen i to ulike typer:

  • Den impulsive typen, som hovedsakelig kjennetegnes ved manglende følelsesmessig stabilitet og impulskontroll
  • Den ustabile typen, som i tillegg kjennetegnes ved forstyrrelser i selvbilde, mål og indre verdier, kronisk tomhetsfølelse, intense og ustabile interpersonelle forhold, og ved en tendens til selvdestruktiv atferd, herunder selvmordsforsøk og -handlinger.

Årsaker til utvikling av denne personlighetsforstyrrelsen

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse har en sterk medfødt, genetisk komponent. Hos barn som har foreldre med lidelsen, forekommer lidelsen hyppigere enn forventet. Tidlig omsorgssvikt, mishandling og seksuelt misbruk øker risikoen for å utvikle emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Det er imidlertid også en betydelig andel av personer med borderline som ikke har vært utsatt for alvorlig traumatisering. (3)

LES OGSÅ:
image: Dette er posttraumatisk stresslidelse

Dette er posttraumatisk stresslidelse

Biologiske studier viser at de med diagnosen lever i en tilstand med økt aktsomhet og utrygghet. Studier som har fokusert på tilknytning viser også at personer med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse er preget av en usikker tilknytning til andre mennesker, med en grunnleggende usikkerhet hvorvidt man kan stole på noen eller ikke. (3)

Diagnose

Hvis du mistenker at du eller noen av dine nærmeste lider av ustabil emosjonell personlighetsforstyrrelse bør du oppsøke fastlege. Fastlegen er den som kan henvise til utredning og behandling. En psykiater eller psykologspesialist kan stille diagnosen ved hjelp av intervjuer og observasjoner. Diagnose som stilles ut fra her-og-nå-situasjon kan fort bli feil, og det er viktig å stille diagnosen sett i lys av hele din forhistorie. (3)

Husk at en diagnose kan aldri fortelle hvem du er og definere deg som person, men det kan være et verktøy for å finne riktig behandling. Mange som har en personlighetsforstyrrelse, har i praksis flere diagnoser samtidig.

Kan det være noe annet?

Denne diagnosen har en del likhetstrekk med andre diagnoser, og må skilles fra disse.

Behandling

Det er utviklet flere metoder for samtalebehandling (psykoterapi) spesielt beregnet for pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. (3)

Behandlingsmodeller som dialektisk atferdsterapi (DBT) og mentaliseringsbasert terapi (MBT) har dokumentert effekt på emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Begge metodene foregår i en kombinasjon av gruppe- og individuell behandling. Hva slags type behandling vi anbefaler avgjøres av hvilke symptomer som dominerer og hvordan du fungerer i det daglige. Begge behandlingsformene tar tid og krever at du har endringsvilje og er motivert. (6)

Det finnes ingen medisiner som kan kurere borderline. Men medisiner kan dempe symptomer og bidra til at du får det bedre. Snakk med din lege om dette. (3)

Annonse

LURER DU PÅ NOE?

Spør en av våre leger.

Brynjulf Barexstein

PSYKISK HELSE

Få svar innen 3 dager for 399,-

Du kan være anonym.

Still et spørsmål

Prognose

Ved hjelp av behandling kan de mest fremtredende symptomene reduseres. Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse er en lidelse som ofte fører til vansker med nære forhold og på områder som arbeid, bolig og økonomi. Derfor er samarbeidet med fastlege, kommunepsykiatri, NAV og andre ofte et ledd i behandlingen. Noen personlighetstrekk, som impulsivitet, kan avta med alderen, også uten behandling. (6)

1) who.int 2) ICD10 3) Lærebok i psykiatri, Malt et. al., Gyldendal Akademisk, 2017. 4) Lommelegen - personlighetsforstyrrelser 5) Lommelegen personlighetsforstyrrelser del 2 6) Sykehuset Østfold

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein PSYKISK HELSE
Få svar innen 3 dager for 399,-