Paranoid personlighetsforstyrrelse

Vansker med å stole på medmennesker, og overbevisning om at andre vil lure dem, være utro eller gjøre dem vondt er vanlige symptomer på denne personlighetsforstyrrelsen.

EN PSYKISK LIDELSE: Personlighetsforstyrrelser kan ha ulike uttrykk. Et menneske som har paranoid personlighetsforstyrrelse vil være skeptisk, og tenke at andre menneskers motiv er å skade eller lure ham eller henne. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock
EN PSYKISK LIDELSE: Personlighetsforstyrrelser kan ha ulike uttrykk. Et menneske som har paranoid personlighetsforstyrrelse vil være skeptisk, og tenke at andre menneskers motiv er å skade eller lure ham eller henne. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock Vis mer

Paranoid personlighetsforstyrrelse har også blitt kalt ekspansiv paranoid personlighetsforstyrrelse, fanatisk personlighetsforstyrrelse, kverulantisk personlighetsforstyrrelse og sensitiv paranoid personlighetsforstyrrelse.

Hva er paranoid personlighetsforstyrrelse?

Personer med paranoid personlighetsforstyrrelse stoler ikke på andre, og tror at andres motiver for handlinger er negative og ondskapsfulle. De som lider av det, fremstår med en tro på at andre mennesker primært er ute etter å gjøre dem vondt, eller lure dem. (3)

Denne saken baserer seg på den gjeldende internasjonale klassifikasjonen av sykdommer og helseproblemer kjent som ICD-10. Dette systemet er under revisjon.

LES OGSÅ:
image: Oversikt: Ulike Personlighetsforstyrrelser

Oversikt: Ulike Personlighetsforstyrrelser

Flere symptomer

Han eller hun tror at andre utnytter, skader eller sviker en, og er svært opptatt av hvem man kan stole på og hvem som ikke er verdt tilliten, og av denne grunn kan personen ha problemer med å betro seg til andre av frykt for at informasjonen skal brukes mot ham eller henne.

Det er vanskelig å få tilgivelse fra en med paranoid personlighetsforstyrrelse, og de er gjerne langsinte og bære nag og kan legge andre for hat over lang tid. De reagerer kraftig når de tror at de blir kritiserte og reagerer ofte raskt tilbake med sinne eller angrep, men ofte overtolker de utsagn og antydninger i forhold til hva som faktisk er reelt. En slik person mistenker gjerne partneren for å være utro. (5)

Andre mulige symptomer:

  • Uvanlig stor følsomhet for nederlag og avvisning
  • Mistenksomhet og tendens til å feiltolke andre personers nøytrale eller vennlige handlinger som noe fiendtlig eller hånlig
  • Kamppreget oppfatning av personlige rettigheter
  • Tendens til å overdrive egen betydning
  • Opptatthet av ubekreftede, «konspiratoriske» forklaringer

(3)

Diagnosen

Husk at en diagnose kan aldri fortelle hvem du er og definere deg som person, men det kan være et verktøy for dine hjelpere for å finne riktig behandling. Mange som har en personlighetsforstyrrelse, har i praksis flere diagnoser samtidig.

Hvis du mistenker at du eller noen av dine nærmeste lider av paranoid personlighetsforstyrrelse bør du oppsøke din fastlege. Fastlegen er den som oftest henviser til utredning og behandling. En psykiater eller psykologspesialist kan stille diagnosen ved hjelp av intervjuer og observasjoner. Diagnose som stilles ut fra her-og-nå-situasjon kan fort bli feil, og det er viktig å stille diagnosen sett i lys av hele din forhistorie.

Kan det være noe annet?

Den vanligste differensialdiagnosen til paranoid personlighetsforstyrrelse er paranoide psykotiske tilstander.

Sykdom og skader i hjernen kan også fremkalle paranoide symptomer, uten at det dreier seg om en personlighetsforstyrrelse. Også bivirkninger av medisiner kan en sjelden gang fremkalle paranoide reaksjoner.

Behandling

Personer med paranoid personlighetsforstyrrelse søker sjelden behandling. I en terapisituasjon oppstår det ofte problemer basert i den underliggende mangel på tillit. (3)

Individuell behandling bør være psykopedagogisk. Det er viktig med undervisning og hjelp til pasienten, slik at han eller hun kan kjenne sine egne trekk og lære å takle disse. (4)

Kilder: 1) who.int 2) CD10 3) Lærebok i psykiatri, Malt et. al., Gyldendal Akademisk, 2017. 4) Lommelegen - personlighetsforstyrrelser 5) Lommelegen personlighetsforstyrrelser del 2