Dramatiserende personlighetsforstyrrelse

Dramatiserende personlighetsforstyrrelse er kjennetegnet ved overfladiske følelser, selvdramatisering, overdrevne følelsesutbrudd, selvopptatthet, selvmedlidenhet, mangel på hensyn til andre, lett sårbare følelser og stadig søking etter anerkjennelse og oppmerksomhet.

ELSKER Å VÆRE MIDTPUNKT: Teatralsk væremåte og sterkt oppmerksomhetsbehov går ut over relasjonene til andre mennesker. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock
ELSKER Å VÆRE MIDTPUNKT: Teatralsk væremåte og sterkt oppmerksomhetsbehov går ut over relasjonene til andre mennesker. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Dramatiserende personlighetsforstyrrelse er også kjent som hysteriform personlighetsforstyrrelse, dramatisk, teatralsk eller psykoinfantil personlighetsforstyrrelse. I DSM-diagnosesystemet kalles det histrionisk personlighetsforstyrrelse.

Denne saken baserer seg på den gjeldende internasjonale klassifikasjonen av sykdommer og helseproblemer kjent som ICD-10. Dette systemet er under revisjon.

LES OGSÅ
image: Oversikt: Ulike personlighetsforstyrrelser

Oversikt: Ulike personlighetsforstyrrelser

Hva er dramatiserende personlighetsforstyrrelse?

Dramatiserende og kjennetegnes ved en svært emosjonell tilnærming til mange spørsmål og situasjoner, gjerne fulgt av et sterkt oppmerksomhetsbehov. Slike personer mistrives når de ikke er i begivenhetenes sentrum, og hele deres selvfølelse avhenger av oppmerksomheten de får. Personene er lett påvirkelige, men kan ofte misforstå relasjoner til andre mennesker og vurdere dem som mer intime enn de faktisk er.

LES OGSÅ: Paranoid personlighetsforstyrrelse

Flere symptomer

Ifølge ICS-10 har dramatiserende personlighetsforstyrrelse disse kjennetegn:

  • Overfladiske og labile følelser
  • Selvdramatisering
  • Teatralske fakter
  • Overdrevne følelsesuttrykk
  • Mottagelighet for suggesjon
  • Egosentrisitet
  • Selvmedlidenhet
  • Mangel på hensyn til andre
  • Lett sårbare følelser
  • Vedholdende søking etter anerkjennelse, spenning og oppmerksomhet.

(2)

Hva er årsak til personlighetsforstyrrelsen?

Årsaken er knyttet dels til psykologiske og sosiale forhold og dels til utvikling av personlighet i sin alminnelighet. Arvelige forhold spiller også en viktig rolle. (7)

LES OGSÅ:
image: Ustabil personlighetsforstyrrelse (borderline)

Ustabil personlighetsforstyrrelse (borderline)

Hvordan stilles diagnosen?

Hvis du mistenker at du eller noen av dine nærmeste lider av ustabil emosjonell personlighetsforstyrrelse bør du oppsøke fastlege. Fastlegen er den som kan henvise til utredning og behandling. En psykiater eller psykologspesialist kan stille diagnosen ved hjelp av intervjuer og observasjoner. Diagnose som stilles ut fra her-og-nå-situasjon kan fort bli feil, og det er viktig å stille diagnosen sett i lys av hele din forhistorie. (3)

Husk at en diagnose kan aldri fortelle hvem du er og definere deg som person, men det kan være et verktøy for å finne riktig behandling. Mange som har en personlighetsforstyrrelse, har i praksis flere diagnoser samtidig.

Det å være dramatiserende og teatralsk er ikke i seg selv noe galt, og ikke tilstrekkelig for diagnosen, det kreves at væremåten innebærer problemer for deg eller andre rundt deg i hverdagen og funksjonssvikt tilsvarende kravene for alle personlighetsforstyrrelser. (3)

Kan det være noe annet?

Andre diagnoser som kan ha lignende symptomer er:

(3)

Annonse

LURER DU PÅ NOE?

Spør en av våre leger.

Brynjulf Barexstein

PSYKISK HELSE

Få svar innen 3 dager for 399,-

Du kan være anonym.

Still et spørsmål

Behandling

En personlighetsforstyrrelse er kronisk, og behandlingen vil kunne gå ut på flere ulike tiltak. En stor del av dette vil innebære å behandle kriser, angstsymptomer og depressive symptomer som kan følge med tilstanden. Det er viktig med undervisning og hjelp til pasienten, slik at han eller hun kan kjenne sine egne trekk og lære å takle disse. (4)

Personer med dramatisk personlighetsforstyrrelse kan ha nytte av psykodynamisk psykoterapi, det er imidlertid ikke gjennomført godt kontrollerte behandlingsstudier av denne typen personlighetsforstyrrelser. (3)

1) who.int 2) ICD10 3) Lærebok i psykiatri, Malt et. al., Gyldendal Akademisk, 2017. 4) Lommelegen - personlighetsforstyrrelser 5) Lommelegen personlighetsforstyrrelser del 2 6) Sykehuset Østfold 7) SMNL 08.08.18

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein PSYKISK HELSE
Få svar innen 3 dager for 399,-