8 Personlighetsforstyrrelser - del 1

De 8 vanligste personlighetsforstyrrelsene har spesielle kjennetegn og du kan sikkert gjenkjenne trekk fra flere av disse hos deg selv. Det betyr ikke at du selv har en personlighetsforstyrrelse.

De 8 vanligste personlighetsforstyrrelser har spesielle kjennetegn og du kan sikkert gjenkjenne trekk fra flere av disse hos deg selv, men dette betyr likevel ikke at du selv har en personlighetsforstyrrelse.

Denne saken baserer seg på den gjeldende internasjonale klassifikasjonen av sykdommer og helseproblemer kjent som ICD-10, men dette systemet er under revisjon og hvordan personlighetsforstyrrelser defineres og inndeles vil endre seg i den kommende utgaven, ICD-11.

LES MER:
Oversikt: Alle personlighetsforstyrrelser

Oversikt: Alle personlighetsforstyrrelser

En normal personlighet er sammensatt av mange forskjellige og innbyrdes balanserte karaktertrekk, mens en person med en personlighetsforstyrrelse har overvekt av noen karaktertrekk som skaper problemer i konfliktsituasjoner, stressende livssituasjoner samt i forholdet til andre mennesker og omgivelsene.

Dyssosial personlighetsforstyrrelse

En person med en dyssosial personlighetsforstyrrelse har typisk problemer med å forholde seg til andre menneskers rettigheter, følelser og grenser. Disse personene klarer ikke å forholde seg til lov og rett, har problemer med å holde løfter, og vil lyve og svikte andre for å oppnå fordeler eller egen tilfredshet. De er gjerne irritable og aggressive. Tidligere ble slike personer ofte benevnt som psykopater.

Les mer om dyssosial personlighetsforstyrrelse

Unnvikende personlighetsforstyrrelse

En unnvikende personlighetsforstyrrelse er på mange måter den rake motsetningen til en dyssosial personlighetsforstyrrelse. En unnvikende personlighet kjennetegnes av en konstant følelse av utilstrekkelighet - man er ekstremt følsom for hva andre tenker og mener om en selv. Slike personer unngår yrker som involverer mye kontakt med andre mennesker på grunn av redsel for kritikk og for ikke å bli akseptert. Naturlig nok er det vanskelig å inngå venne- og partnerforhold med andre. Sosialt er slike personer tilbakeholdne, og ser på seg selv som mindreverdige i forhold til andre.

Les mer om unnvikende personlighetsforstyrrelse

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (borderline)

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse kalles også borderline personlighetsforstyrrelse. Kjennetegnet på en emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse er ustabile forhold til andre mennesker, både i jobbsammenheng og på det personlige plan. Mange beskriver en kronisk tomhetsfølelse, og følelsene for andre kan variere sterkt, og kan gå fra det ene ytterpunktet til det andre i løpet av kort tid, vekslende mellom idealisering av en person til fullstendig nedvurdering.

Les mer om ustabil personlighetsforstyrrelse

Avhengig personlighetsforstyrrelse

En avhengig personlighetsforstyrrelse karakteriseres av lav selvtillit, et kronisk behov for å bli tatt vare på, og redselen for å bli forlatt av viktige personer i hans eller hennes liv. Atferden er ofte klamrende, og personen kan ha problemer med å ta avgjørelser andre ser på som hverdagslige uten råd og forsikringer fra andre. Ofte overlater de ansvaret for viktige områder av livet til andre, og har problemer med å vise at de er uenige med andre fordi er redd for å miste støtte og anerkjennelse.

Les mer om avhengig personlighetsforstyrrelse

Denne saken er i sin helhet revidert og oppdatert 09.08.2018 av lege Rune Erlandsen. Kilder brukt til revisjon: who, ICD-10

Artikkelen ble opprinnelig skrevet 07.09.05 av ukjent legeforfatter.

Bekymret? Snakk med en lege på video nå!

Våre leger sitter klare til å svare på akkurat det du lurer på. Alt du trenger er en mobil, et nettbrett eller en PC med kamera og BankID.

  • Ingen krav til program eller app
  • 100% anonymitet
  • Ingen ventetid
  • Betal med Vipps
Leger på vakt
Simen Brynildsen
Ledig nå
Harald Dobloug
Ledig nå
Kommersiell tjeneste Videokonsultasjon koster 350,-