Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Redd for å ha bli smittet av rabies av å snakke med amerikanske turister.

Spørsmål

Jeg er i perioder plaget av sterk helseangst. Denne sommeren har jeg hatt et par episoder der jeg fikk det jeg vil kalle katastrofetanker om at jeg kunne være smittet av farlige virus. Det siste tilfellet var for noen dager siden da jeg traff en gruppe amerikanske turister ute på tur i en turløype. Jeg hadde litt kontakt med de ( vanlig samtale ). Etterpå kom ekle tanker om at hvis en av disse var syk/smittet med rabies, så kunne jeg bli utsatt for luftsmitte med virus siden jeg pratet med de. Jeg forstår at tankene er absurde, men likevel plager det meg sterk i perioder når tankene presser seg på. Noen spørsmål omkring rabies og smitte: Kan mennesker som er syke av rabies ha virussmitte i spytte på samme måte som ville dyr, og dermed overføre til andre mennesker ved vanlig sosial kontakt? Ville et menneske som var syk av rabies og smittefarlig i hele tatt være i stand til å gå på tur i fjellet/turløype?Bitt av rabiate ville dyr som er syke av rabies kan overføre sykdommen, men jeg håper at det ikke er like lett å smitte fra ett menneske til et annet. Håper du kan gi et grundig og betryggende svar.

Svar

Hei.


Du sier at de tankene du forteller om her, er absurde, og det er jeg helt enig med deg i. Vi har altså en situasjon hvor du selv rasjonelt vet at det er en aldeles meningsløs problemstilling, utenfor enhver mulig virkelighet, men du har allikevel så høyt angstnivå pga disse tankene, at du sannsynligvis har tenkt at dersom du fikk en bekreftelse på at noe slikt som dette ikke var mulig, så vil du kunne greie å legge fra deg angsten. Det er en helt typisk tanke for personer med helseangst. Jeg kommer selvfølgelig til å fortelle deg at dette er det ikke noen som helst teoretisk eller hypotetisk risiko for, og kanskje det i beste fall kan få deg til å legge fra deg disse tankene. 

Men samtidig tenker jeg at hva er forskjellen om jeg forteller deg fakta om dette, når du selv allerede faktisk vet at det er absurde tanker? Det er jo ikke mer sant fordi om jeg sier det, det du allerede vet? 

Den rasjonelle siden av deg vet jo inderlig godt at dette ikke er mulig, derfor kaller du det selv absurd, men "angst-delen" av deg tar ikke til seg rasjonaliteten her, på tross av hvor godt du vet hvor umulig dette er. 


Du sier jo også at du i perioder er plaget av sterk helseangst, og derfor tenker jeg alt i alt at det er svært mye viktigere og nyttigere for deg å få behandling for selve "sykdommen", helseangsten din, enn å få det vi kaller "brannslukking" her fra meg nå. Det finnes nemlig meget effektiv psykologisk behandling mot helseangst, kognitiv terapi, som blant annet går ut på å bli bevisst egne feilaktige tankebaner, identifisere "tankefeilene", og bli bevisst over at du selv faktisk har full kontroll over hva du tenker på. Følelser kommer som følge av tanker, og det er ikke lett å styre følelser, men det er meget lett å styre tanker, når en først får re-lært at dette kan vi alle. Derfor vil jeg sterkt anbefale deg at du tar kontakt med fastlegen din for å få behandling for helseangsten din. Det vil du ha nytte av resten av livet, og du kan slippe å vikle deg inn i slike angstfulle tankebaner som du har gjort her. Når du går til legen for dette, skal du ta med deg utskrift av spørsmål og svar her og la legen lese det, for da ser legen tydelig at du trenger hjelp, og vil hjelpe deg med dette.


Når det gjelder rabies, så har det aldri skjedd noensinne at mennesker har blitt smittet via luften og ved samtale, og nettopp derfor vet vi at ikke rabies kan smitte slik du her har vært redd for. 99% av alle rabiestilfeller i verden skjer via hundebitt, noen få via flaggermus.

I tillegg går ikke rabies-smittede mennesker på fjelltur, slik du selv er inne på. 

Det har heller ikke vært påvist rabies hos mennesker i Norge siden 1815.


Jeg håper at du får lagt fra deg disse tankene nå, og at du unner deg hjelp for dette problemet, slik at det ikke dukker opp i en annen versjon senere, slik du har vært plaget med til nå. Ha det bra.