Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

OCD- tvangslidelse

Spørsmål

Hei! Jeg fikk i sommer, etter langvarig stressperiode og en alvorlig helsesituasjon med min datter i utlandet, angst/depresjon og OCD. OCD er utviklet mot min datter og dreier seg om at det kommer en del stygge ord/setninger opp når jeg ser henne i situasjoner eller tenker tilbake på minner eller tenker litt frem i tid. Jeg synes dette ikke er til å holde ut. Jeg ble først sykemeldt i en lengre periode, fordi legen påviste Borrelia i samme tidsrom. Jeg trodde da at dette kunne være en årssakssammenheng, da jeg fant en kobling mellom OCD og Borreliose. Både blodprøver og ryggmargsprøver er tatt, for blodprøvene har jeg en negativ og en postiv på burgdorgferi bakterien, mens ryggmargsprøven var feilfri. Når hendelsen skjedde i utlandet med min datter, fikk jeg panikkanfall først. Etter veldig lite søvn på en uke, kom vi oss hjem, der fikk jeg 2 nye anfall. Våknet med full symfoni i hodet og klarte ikke å sove. Etter ett par dager oppsto det en situasjon med min datter der jeg tenkte en liten ufin tanke når hun kom ut av rommet, og da var det gjort. Jeg prøvde iherdig å bli kvitt tanken, men det kom bare mer og mer, og den bygget seg mer og mer ut. Jeg ble så sendt til psykolog der jeg fikk påvist OCD. Med hjemmelekse om å tenke på tankene hver dag i 15 min og å ikke forfølge tankene og å utføre eksponeringsterapi med responsprevensjon. Dette har forsåvidt gått bra, inntil i romjulen, da opplevde jeg at det kom strømmende tilbake, fikk skikkelig angst, deprimert og jeg følte at jeg var tilbake på scratch. Jeg føler at jo mer stresset jeg er på ulike ting, jo mer strømmer det på. Før alt dette har jeg hatt mye på meg både privat og på jobb. Jeg har forsåvidt ikke alltid vært en blid far men jeg synes det er veldig vondt at det skal ramme henne på denne måten. Det er forferdelig slitsomt til tider. SPM: 1) Kan borreliose og OCD ha en sammenheng? 2) Fungerer ERP mot intrusive tanker? 3) Vil en evt.medisinering hjelpe? 4) Bør jeg være åpen med min datter om dette?

Mann 34
Svar

Hei.


Det finnes undersøkelser som tyder på at personer med borreliose har økt forekomst av OCD-symptomer (tvangstanker, tvangshandlinger), men en vet ikke hvorfor/hvordan eller om det er årsakssammenhenger. Dvs en vet ikke om selve borreliasykdommen kan gi OCD-symptomer, eller om den immunologiske responsen i kroppen kan gi det, eller om OCD-symptomer kan være en psykologisk respons på det å være syk med borrelia.

ERP (eksponeringsterapi) er effektiv behandling mot OCD-symptomer  generelt. Du spør her om det kan virke mot "intrusive tanker", altså tanker som presser seg på og som du ikke kan holde vekk. Dersom det er en del av en OCD-tilstand, skal en vel kunne tenke at det kunne fungere.  Nå svarer jeg naturligvis generelt, og jeg synes at du også skal diskutere det videre med din psykolog og/eller fastlege. Når det gjelder om medisinering vil kunne hjelpe, så vet vi at en del personer med OCD vil kunne ha nytte av SSRI-preparater, dvs medisinene som går under den dårlige folkelige betegnelsen "lykkepiller", dvs angstdempende og antidepressive. Diskuter med din lege om du bør forsøke dette. Men i studier viser psykologisk behandling av OCD bedre effekt enn medikamentell behandling. Begge deler samtidig kan naturligvis også være en løsning, det ene utelukker ikke det andre.

Så til det jeg neppe vil gi deg noe fasitsvar på: Om du bør være åpen til din datter om dette. Ikke vet jeg hvor gammel hun er, noe som er en åpenbart viktig faktor i dette, i forhold til om hun vil kunne forstå dette eller ikke, og ikke vet jeg noe om henne som person, hvordan hun vil kunne tenkes å reagere positivt eller negativt m.v. Men spørsmålet er godt, så derfor anbefaler jeg deg å diskutere dette med din psykolog og/eller fastlege, slik at dere kan komme frem til et riktigst mulig svar på det spørsmålet. For din del kan vi jo kanskje ikke utelukke at det kunne ha hatt en gunstig effekt, ved at du kunne slippe å prøve å skjule det, holde det i sjakk, for det kan erfaringsmessig forverre slike problemer.

Jeg håper at du får god hjelp videre med dette, og at informasjonen her kan være til nytte for deg.